Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0306 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
306
F a L.GADELLAA v 7;rr:,"or
276 — G., arbeider, Schaerweidelaan 37 — H. C., Laan van Beek en Royen 15 — Wed. G. H., geb. Stolwerk, Burg. Patijnlaan 93 — Mej. J.J., Laan van Beek en Royen 44 — Mej. J. J. P., Wilhelminalaan 6 — Mevr. de Wed., geb. Ploos van Amstel, Taveernelaan 5 T. 805 (post-adres d.-D.) — P. W., Taveernelaan 5 (post-adres d. D.) T. 805 — W., verpleegster W. A. Hoeve, Dold.weg 154 (post-adres d. D.) — W. F. C., metselaar, Schaerweidelaan 129 Scholtz, E. F. W. von, gep. Slotlaan 2 boven Schoneveld, C., muziekonderwijzer, De la Reylaan 41 Schonthaler, C. G., koopman, le Dorpsstraat 11 Schoofs, P. J., fabrieksarbeider, Gerolaan 20 Schoon, Mej. A., onderwijzeres, Montaubanstraat 25 — W., gep. rijksambt. (dir. belasting), Montaubanstr. 25 Schoonderbeek, H., grondwerker, Bunsinglaan 6 Schooneveld, L. van, Amersf.weg 42 (post-adres H. t. H.) Schoonhagen, Mej. S. O., verpleegster Chr. Sanatorium Schoonheim, Mej. Ch. W., gep. onderwijzeres, Boschlaan 5 — G. A., graveur, de Genestetlaan 6 Schoonhoven, P., brandstoffenhandelaar, Paduawg 1 (post-adres d. D.) — G. van, gem.-arbeider, Maurikstraat 30 b — J. van, tuinbaas, Dalweg 13 ■— J. van, arbeider, Maurikstraat 30 b Schoonman, A., arbeider, v. d. Polllaan 4 — Mej. C. M. H., pianoleerares, Steniaweg 5 — G., winkelchef, Bothalaan 4 — M. J., oud onder-directeur Geld. Stoomtram Mij. Steniaweg 5 — W., metselaar, Minck.laan 10 Schoot, A. J. B. van der, slager, Jagerlaan 3 T. 822 Schoot, B. van der, slager, de Wetlaan 19 — G. van de, kapper, Jufferstraat 30 T. 859 Schorer, Jhr. C. J., Rademacher, Utr.weg 44. T. 130 — Jhr. J. L. C., Rademacher, Utrechtscheweg 44 Schot, Mej. M. F., huishoudster, Joost v. d. Vondellaan 20 Schotsman, T., arbeider, Odijkerweg 46 Schouman, Mej. A. C. F., verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) Schouten, A., schoenmaker en winkelier, Jagerlaan 24b — A., metaalslijper, Antonlaan 61 — A., metaalbewerker, de Wetlaan 11 — A. F., arbeider, Krugerlaan 43
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer