Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0317 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
317
TUINBESPROEI-Artikelen.
287 — T. D. J. van, schilder, Heijelaan 2 a Sonke, J., agent van politie, Potgieterlaan 8 Sormani, A. C. J., Kroostweg 34 Soudijn, P. D., graanhandelaar, Prof. Lorentzlaan 95, T. 1033 Spaan, H. G. A. M., Dijnselweg 45 — Mej. P. E. J. F., verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) Spaandonk, A. M. J. van, coupeur, Slotlaan 81 Spaapen, P., arts, Berkenlaan 35 T. 831 Spaarbank, kantoor Donkerelaan 32 T. 103 Zie Nutsspaarbank Spaarkogel, J. H., drogist, Prof. Lorentzlaan 55 SPAARKOGEL, J. H., drogisterij ,,'t Gouden Kruis", , Slotlaan 28. Tel. 129. Meest uitgebreide zaak op dit gebied. Spall, Wed. C. A., geb. A. v. d. Plas, Prof. Lorentzlaan 9 — Mej. E. E., Prof. Lorentzlaan 9 — Mej. G. C., verpleegster, Prof. Lorentzlaan 9 Span, Mej. G., pensionhoudster, Boschlaan 1 Spandaw, Mevr. de Wed. J. G., geb. Kroon, Heerenlaan 27 Spanje, C. J. van, machinist, Schaepmanlaan 70 — W. C. van, bankwerker, Schaepmanlaan 70 Spanjersberg, J., leeraar M. 0., le Dorpsstraat 11 a Sparnaay, Mej. J. F., gep. onderwijzeres, Berkenlaan 16 — L. E., lithograaf, Berkenlaan 16 — Mej. J. F., Berkenlaan 16 — L. J., boekhandelaar, Veldheimlaan 22 Speelman, A. Jr., Prof. Lorentzlaan 131 Speelmeijer, Mevr. C. A. H. M., oud Amersf. weg 4 (post-adres d. D.) Spekking, D. J., adj. comm. Post en Telegr. Tusschen de Dennen 12 Spelt, C., arbeider, Noordweg 23 — J., landbouwer, Driebergscheweg 20d — T., veehouder, Koppelweg 38 Spengler, Jhr. Th. A. van, directeur informatie-bureau, kantoor Steinlaan 48, T. 599, woonh. Jac. Catslaan 11 Speijers, W. M., chauffeur, Burg. Patijnlaan 12 Spiegel, W. H., Dir. glazen wasscherij, Baarnsche weg 29 T. 573 (post-adres d. D.) Spiekman, Mej. E. J. C., verpleegster, W. A. Hoeve (post-adres d. D.) Spierenburg, J., stoker, Dold.weg 240 (post-adres d. D.) — Mej. B., de Wetlaan 17 Spiering, H. C., pensionhouder, Lindenlaan 1 T. 641 Spies, C., tuinder, Baarnsche weg 55 (post-adres d. D.)
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer