Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0318 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
318
F a L. G ADELL A A Vo Tci h "si 3 aof'
288 Spoel, Mej. J. M. v. d., directrice Industrie- en Huishoud- school, Tulpstraat 19 Spoelstra, P., kommies bij's rijks Bel. Schaepmanl. 101 Spoon, A., ambt. S.S., Burg. Patijnlaan 96 — C., schrijver S. S., Burg. Patijnlaan 96 Spoorwegen, Station Zeist, T. 107 Sportel, A., agent van politie, Eikenlaan 18 Sprakelaar, A., kleermaker, Oude Arnh. weg 144 — A. van, smid, Costerlaan 17 — A. van, kleermaker, Torenlaan 35 — A. van, kleermaker, v. Doornweg 3 — B. van, magazijnbediende, De la Reylaan 21 — E. van, timmerman, Schaepmanlaan 60 — J. van, kleermaker, Torenlaan 33 — J. van, timmerman, Jagerlaan 58 — W. van, bankwerker, Marmontweg 12 Spreng, G. van de, schoenmaker, Kritz.laan 22 Spronck, Prot. Ch. H. H., gep. hoogleeraar, Utr. weg 75, T. 565 — Mej. G. A. M. F. A., Utrechtsche weg 75 Spruijt, Mevr. de Wed. J., geb. Michiels, Baarnscheweg 47 (post-adres d. D.) — Mej. C. M., diacones, Tusschen de Dennen 1 T. 173 — Mej. E. en J. H. L., pensionh., 2e Hoogeweg 41 — H., boomkw., Beukbergerlaan 12 (post-adres H. t. H.) Staak, J. J., arbeider, Dijnselweg 27 Staal, A., smid, Krugerlaan 52 — A., Burg. Patijnlaan 63 — J., gep. gem. werkman, Tulpstraat 34 — J. C. F., kantoorbediende, v. d. Polllaan 16 — Mej. W. M., stenografiste, Leliestraat 38 — M. van der, journalist, Mesdaglaan 15, T. 550 (post-adres H. t. H.) Stahl, J., Oranjelaan 12, T. 961 (post-adres d. D.) Stakman, E. W., adj. directeur electriciteitsbedrijf, Joost v. d. Vondellaan 17 Stallmann, Mej. J. H., Rozenstraat 19 Stap, H., Prof. Lorentzlaan 38 Starcke, A., geneesheer krankz.gesticht „W. A. Hoeve", Dold.weg 158 (post-adres d. D.) Starke, Mevr. de Wed. T., geb. Wiersum, Utrechtscheweg 24 T. 1026 Starink, E. H., le stuurman, Woud.weg 28 — G., bleeker, Woudenb.weg 28 — Mej. N., Populierenlaan 17 (post-adres H. t. H.) Stasse, P. A., brievenbesteller, Schaepmanlaan 50
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer