Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0319 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
319
\ / ' voor Villa's en t^entrale V erwarming Landhuizen
289 — S., timmerman, Minck.laan 34 Station „Zeist" N.S. (Buurtspoor), Slotlaan T. 107 Station Bosch en Duin, Baarnsche weg 1 (post-adres H. t. H.) Station den Dolder, Dolderscheweg 144 (post-adres d. D.) — „Driebergen" S.S., T. 604 Staveren, G. K. H. van, aannemer van begrafenissen, Voorheuvel 42 — J. F. van, ldeermaker, gep. mil., Steinlaan 66 — J. M. van, medicus, Donkerelaan 26 a — M. van, Leeraar M.O. Boekhouden, Berkenlaan 19 Stavenisse de Brauw, Mej. M. A., Bergweg 31 Stede, Mej. E., kinderjuffr., Lyceumlaan 22 Stee, M. van, amanuensis, Pleineslaan 11 (post-adres d. D.) Steegers, Wed. J. G., geb. Dittmar, W. J., Schaerw.Iaan 43 Steen, E. C. van der, timmerman, Emmastraat 76 boven — J. H. R. van der, metaalbewerker, Emmastraat 76 boven — J. W. van der, ondern. van verkoopingen, Voorheuvel 41,T. 348
Laat uw geheele of gedeeltelijke Inboedel veilen in het Eerste Zeister Venduhuis VOORHEUVEL 41 — Tel. 348 Goederen voor de veiling worden dagelijks in ont- vangst genomen of met eigen personeel en auto's afgehaald. Het venduhuis is doorloopend geopend. Ruime keuze 2e hands goederen uit de hand te koop. De Vendumeester, J. W. v. d. STEEN Beeedigd makelaar en taxateur.
— Th. S. van der, kantoorbediende, Donkerelaan 3 Steenbeek, E., stalhouder, Burg. Patijnlaan 54 — J. H., directeur eener fabriek van Goud- en Zilver- werken, Karpervijver 17, T. 87 Steenbergen, A. J., drukker, Slotlaan 40 -— L., handelsdrukkerij, Slotlaan 40 T. 299 Steenbergh, H. J., electricien, Tusschen de Dennen 14 Steenhoven, C. van der, hoofdagent van politie, Bothalaan 79 Steenhuis, H., bloemist, Voorheuvel 31 T. 189 Steenhuisen, Mevr. Wed. Dr. G. T., geb. Meihuizen., H. J., Wilhelminalaan 10 Steenis, J. van, zandvormer, Schaerweidelaan 229 Steenkamp, J. C., chauffeur, Schaerweidelaan 77 b — W. F. C. M., rietwerker, Bergweg 50
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer