Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0331 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
331
Electr.Licht-enKrachtinstallaties
301 — Mevr. de Wed. van, geb. Oploo, le Dorpsstraat 28 Tollius Glusenkamp, R. H., werktuigkundige, Paduaweg 13 (post-adres d. D.) Tombe, Mej. J. des, Zusterplein 16 Tonnessen, R, bedrijfsleider, Emmastraat 89 Toolens, D., agent van politie, de Wetlaan 61 Toonkamer voor kunstnijverheid, Fr. v. d. Puttelaan 8 en Methorst, H., edelsmid, Fr. v. d. Puttelaan 8 Toorenenbergen, P. A. van, Berkenlaan 11 Toorn, Mej. D. van, Jacob van Lenneplaan 8 — J. J. van den, Hortensialaan 35 — J. van der, winkelier, van Reenenweg 25 — Wed. L. J. van der, geb. Zintel, Daliastraat 5 Top, Wed. H., geb. Daniets, van Doornweg 7 — J. A., bleeker, van Doornweg 7. T. 71 — F. J. van den, zadelmaker, Emmastraat 56 — G. H. van den, meteropnemer, Schaerweidelaan 100 •— H. van den, wagenbestuurder, Julianalaan 27 a — J. G. van den, gasfitter, Schaerweidelaan 104 — Wed. J. van den, geb. Balledux, P. M., Schaerw.l. 104 Tophoven, J. J., chef filiaal den Dom, Slotlaan 12 Torman, C., Burg. Patijnlaan 80 — Mej. J. L. M. C., gep. onderwijzeres, Burg. Patijnl. 80 Torren, Mevr. de Wed. F. A. van der, geb. Baumann, Stationslaan 16 — Mej. M. A. van der, Stationslaan 16 Toxopeus, Mej. D. D., Chr. Sanatorium Traas, Mej. P. J., Ds. Nahuyslaan 36 Treffers, Mej. C. M., verpleegster, Pauw v. Wieldrechtlaan 19 T. 202 Treub, J. B. C., Jac. Catslaan 67 Tricht, A. van, arbeider, van Reenenweg 81 — Mevr. de Wed. F. van, geb. van Ingen, Kroostweg 104 Troelstra, Ds. A., Em. predikant, P. A. weg 80, T. 1018, (post-adres H. t. H.) Trok, A., Burg. Patijnlaan 94 Tromp, Mej. F. J. J., Stationslaan 14 Troost, D., badmeester, Jac. van Lenneplaan 9 — H., handelsreiziger, Molenweg 3 — Mej. W. A. H., kantoorbed., Molenweg 3 Trossel, S. J., onderwijzer, Joost v. d. Vondellaan 52 Trotsenburg, A. A. van, kleermaker, Steniaweg 27 Truitman, W., sergeant Majoor der Inf., Kritz.laan 102 Trijsenaar, L. A., koopman, Krakelingweg 75 Tuin, J. van, bloemist, Minck.laan 18 Tuinbouwinrichting, D. Meeuwenberg, Montaub.str. 4 T. 70
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer