Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0339 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
339
SMEED= EN CONSTRUCTIEWERKEN 309 — en Oskam, van, T. 95 Ven, A. J. van de, gep. employe Deli Mij., Aristoteleslaan 26 — F. van de, Bothalaan 76 — Sauveur, J. M. van de, Lyceumlaan 2, T. 250 — Sauveur, Mej. M. A. P. van de, Dalweg 11 a — Sauveur ,Th. G. van de, koopman, Lyceumlaan 2 Vendelo, R. van, colporteur, Schaerweidelaan 201 Venema, F. B., Utr.weg 38 — J., Zilversmid, Tollenslaan 25 Venhuizen, Dames, Prof. Lorentzlaan 53 Vennik, K., weesvader, Slotlaan 5 Verbeek, A., fabrieksarbeider, Tollenslaan 22 — D. A., arbeider, Brouwerij 3 — E., schipper, Noordweg 5 — E., winkelier, Steinlaan 33 — G., arbeider, Kroostweg 104 b — H., bleeker, v. d. Heijdenlaan 91 — H., Burg. Patijnlaan 78 — H., arbeider, v. d. Heijdenlaan 91 — J., stalknecht, Molenweg 46 — L., arbeider, Brouwerij 3 — P., huisknecht, Boulevard 11 — S., behanger, Kroostweg 104 b — S., bankwerker L. A., Bergweg 134 — Wed. S., geb. van Zomeren, Gerolaan 35 — W., rijwielhersteller, Kroostweg 104 b — W., smid, van der Heijdenlaan 66 Verboekend, C., schoenmaker, Cronjelaan 10 — Wed. J., geb. Vos, Schaepman laan 53 Verboog, A. E., graveur, v. Doornweg 16 Verboom, C., timmerman, Nooitgedacht 9 c — H., melkslijter, Egelinglaan 25 — Wed. H. J., geb. Roeleven, Tollenslaan 24 — H. J., lijstenmaker, Tollenslaan 24 — N., zilversmid, Tollenslaan 24 — W., bankwerker L. A., Tollenslaan 9 Verbraak, C. J., commies Rijks Bel., Kritz.laan 72 Verbrugh, H., de Wetlaan 3 Verburgt, J., Prof. Lorentzlaan 73 Verchroominrichting, Eerste Nederl. Gerritsen—Buijs, Dijnselweg T, 875 Verdam, Sr., J., gep. ambtenaar S.S., Antonlaan 15 Verdonk, A. J., arbeider, Schaerweidelaan 247 a — H. Gz., A., uitgever, kantoor Steinlaan 83 a, vertegen- woordiger v. het Centraal Bureau der reclasseerings- inrichtingen, woonhuis Wilhelminalaan 25, T. 455
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer