Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0345 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
345
hpr<5tplnlaat* voor automobielen nersieipiaais — en motoren 315 — Mevr. de Wed. Mr. C. C. W. van Romondt, geb. Quarles de Quarles, Driebergscheweg 10. T. 54 Visee, D., handelsreiziger, Kroostweg 10 — G. W., gep. S.S., Burg. Patijnlaan 94 — J., Costerlaan 3 Visscher, Dr. H., hoogleeraar, Duinweg 5 (post-adres H. t. H.) — van Aalst, Mej. P. F. A. C. W., huishoudster, Steinlaan 2 Visser, A., zilversmid, Gerolaan 4 — A., bakker, Gerolaan 29 — A., mijnwerker, Gramserweg 10 — A., montagewerker, Egelinglaan 57 — C., letterzetter, Tollenslaan 10 — Mej. E., verstelnaaister, Steniaweg 50 — Wed. F., geb. Emo, Torenlaan 8 — G., v. d. Merschlaan 16 — H., jachtopziener, Tiendweg 5 b — H. J., steenhouwer, Kritzingerlaan 2 — J., letterzetter, Tollenslaan 20 — Joh., fruithandel, De la Reylaan 14, T. 306 — Johs., onderdir. crediet Inst., Pauw v. Wieldr. laan 26 (post-adres H. t. H.) — Mevr. J. M. C., Egelinglaan 30 — L., zilversmid, Gerolaan 4 — L., rijwielhersteller, Schaerw.laan 23 — L. W., bakker, Hortensialaan 51 — Mevr. de Wed. W. M., geb. Hoefer, Heerenlaan 43 T. 765 — Dames de, Prins Hendriklaan 25 — I. P. de, opz. zeepfabriek, Dold.weg 185 (post-adres d. D.) — Mej. J. C. de, verpleegster, Amersf.weg 56 — van Bloemen, Mevr. de Wed. P. J. de, geb. van Krimpen, Molenweg 5 Vissers, S., behanger, le Hoogeweg 8 T. 302 Vlaanderen, F., poetser, Pompweg 25 — Wed. H., geb. van Eck, Pompweg 25 — J., arbeider, Pompweg 25 — M., magazijnknecht, Voorheuvel 13j Vlastuin, A., schoenmaker, Torenlaan 3 Vlerk, A. van de, tuinman, Krakelingweg 2 Vlieger, J. G., Bergweg 70 Vliert, M. van der, arbeider, Traaiweg 2 Vliet, T. van, Bothalaan 58 -— Jr., A. D. van der, winkelier, Steinlaan 50, T. 1052 — Mej. C. H. van der, Steinlaan 50
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer