Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0355 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
355
Gecombineerde kolenfornuizen
325 — dames van, 2e Hoogeweg 58 — G. J. van, Sr., tailleur, le Hoogeweg 5 — Jr., G. J. van, le Hoogeweg 5 — H. A. van, schilder, 2e Hoogeweg 58 — J. van, loopknecht, Costerlaan 5 — J. van, zilversmid, Costerlaan 15 — H. Azn., P. van, boekhandelaar, 2e Hoogeweg 56 — Mej. J. P., winkeljuffrouw, Nooitgedacht 76 — P. J. van, kruidenier, Nooitgedacht 78 — Wed. P. J. van, geb. Krabbe, J. A., Nooitgedacht 76 P. J. E. van, boekhouder, Tusschen de Dennen 7 Wernand, H. H., timmerman, Kritz.laan 43 Werndley, L. M. H. C., rustend arts, Prof. Lorentzl. 52 T. 238 Werner, G., nachtportier, Gerolaan 45 Wernert, G. J. barbier, van Reenenweg 44 Wesselius, A., stucadoor, Tulpstraat 6
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijgiiiiiiiiiiii!iiiiigiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|| I J. & J. J. WESSELO I TANDHEELKUNDIGEN IWEISTRAAT 12 b.d. Nachtegaalstr. - UTRECHT^ | Tel. 12474 | 5 Plaatsen en Repareeren KUNSTTANDEN en 3 GEBITTEN 1 Alle werkdagen te Consulteeren van 10—12, l'/ 2 —5 uur. = 5 Zaterdags 9—1 uur en yolgens afspraak. iiinniiiiiiiniiiinnnnminiiiiiiniiiiiiininminnniiniiiiniinnnmn„iiiif
Wessels, K., boekhandel „Laurens Coster", boekbinderij en leesbibliotheek, le Hoogeweg 26 a Westbroek, A., bierbottelaarsknecht, Krugerlaan 4 — G., timmerman, Krugerlaan 22 — L., arbeider, Odijkerweg 20 — P., rijknecht, Schaerw.laan 73 Westendorp, Mej. G., Kerkweg 33 Westeneng, A. A., Iandbouwer, Kroostweg 1 — Wed. A., geb. van Amersfoort, landbouwster, Kroostweg 1 — G., Iandbouwer, Kroostweg 1 Westening, A., bode van Zeist op Utrecht, Maurikstraat 10 — A. D., Schaerweidelaan 28 — J., arbeider, Sanatoriumlaan 2 — J., bode van Zeist op Utrecht, Maurikstraat 10 — Mej. J. M., Kroostweg 1
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer