Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0356 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
356
F a L.GADELLAA v TeT6 S v l 37 3of'
326 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllll | J. WESTENING [ 1 AUTOBESTELDIENST, DAGELIJKS 1 | ZEIST—UTRECHT | i Maurikstraat 10 I Voorstr. 28 Tel. 11704= § Vertrekt 1 uur | Vertrekt 6 uur. iflliniuiiHliiiiiiiillniiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiniiif Westerhof, G., Kroostweg 80 Westerhoff, C., arbeider, Nooitgedacht 15 Westerhoff, H., kommies der Rijksbel., Steinlaan 81 — L., arbeider, v. d. Heijdenlaan 95 Westerhoudt, Mej. C., Utrechtscheweg 139 Westerhout, D. J., schoenmaker, Schaerw.laan 61 — G. W. L., aannemer, Spoorlaan 5 (post-adres H. t. H.) -—- W., Spoorlaan 5 (post-adres H. t. H.) Westerink, Mej J., verpleegster, Utrechtsche weg 78 a -— J., ambtenaar „Kosmos", Utrechtsche weg 78 a — J., chauffeur, Utrechtsche weg 78 a Westerman, K. R., chauffeur, Kritz.laan 7 Westerterp, H. R., gep. hoofd eener school, Jac. Catslaan 11 — M., slager, Molenweg 10 Westerveld, M. D. L., Korte Bergweg 50 (post-adres H. t. H.) Westphal, W., gep. secr.-penningm. van het Burgerlijk armbestuur, Weeshuislaan 8a Westra, J., winkelier, Voorheuvel 64 Weststrate, Mej. A. C., Lindenlaan 11 — Dr. H. A., rector Lyceum, Lindenlaan 11 Westrik, Mevr. de Wed. Dr. T. F., geb. de Bruijn, Fransen v.d. Puttel. 15 Wetering, D. G. van de, schilder, Baarnsche weg 49 (post-adres H. t. H.) — H. van de, chauffeur, Utrechtsche weg 7 — H. F. van de, onderwijzer, Bothalaan 69 — M. van de, veehandelaar, Odijkerweg 37 Weverling, Dames, Baarnsche weg 24 Wewer, Mej. C., strijkster, Schaerw.laan 4 — E. J., schilder, Egelinglaan 45 Weij, L. van den, verpleeger, Chr. Sanatorium Weijden, D. van der, gep. Brigadier van politie, Burg. Patijnlaan 72
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer