Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0383 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
383
ELECTR1SCHE = SMEED- EN CONSTRUCTIEWERKEN
11a B. Vermeulen 13 Wed. B. J. Rasch 13a Stal en koetshuis 15 S. P. D. Maij (zomers) 15a Chr. Klein Molen- kamp 15b Stal en koetshuis 15c _ - '5d Oranjerie Rechts. 2 J. F. Holscher 4 Mej. H. W. Crommelin 4a Stal en koetshuis 6 A. van de Koppel 6a Stal en koetshuis 8 N. A. Kortlandt 10 Mevr. de Wed. Mr. C. C. W. van Romondt Vis 10a Stal en koetshuis 10b Chr. de Gelder lOcL. Baron van Hogen- dorp 12 T. van de Haar 12a Stal 12b Bergplaats 14 R. H. van Dorsser 14a Stal en koetshuis 16 Jhr. Mr. C. Beelaerts van Blokland 16a C. v. Vulpen 16b A. Hoogendijk 16c A. F. C. de Pont 18 Th. P. N. Gielen 18a Stal 20 J. Salomons 20a J. Donkervoort 20b Stal 20c J. Kollman 20d J. Spelt 20e J. Beswerda 20f Kantoor 22 Jhr. J. C. Strick van Linschoten 24 J. L. v. Haaften 26 P. B. van Kalken (Bosch en Duin). Duinweg. Links.
3 — —
351 5 Dr. H. Visscher 7 Stal 9 B. L. Lampe 11 - — 13 J. Tasseron 15 — — 17 — — 19 D. Feikema 21 — — 23 Mevr. C. J. M. Zuijder- houdt 23a — — 25 Mevr. de Wed. L. P. A. van Riessen 27 — — 29 Dames Royaards 31 A. J. C. v. Eijkelen- borg 33 — _ 35 Utrechtsche Vacantie- kolonie Rechts. 2 — _ 4 Wed. Punt 6 H. C. M. v. Beers 8 — _ 10 Pension 12 — — 14 W. L. Felhoen Kraal 16 — — 18 Mevr. F. Kehrer 20 Kinderhuis „de Schakel" Dwarsweg. Links. 1 J. Wallenburg 3 C. J. Greeven 5 W. Koudijs 7 J. van Soest 9 Mej. C. v. Slijpe 11 J. J. Wilke 11a Bakkerij „de Ster" 13 A. v. d. Flier Rechts. 2 Wed. M. van Schaik 4 — — 6 M. H. Goris 8 Vrouw T. van Ee 10 W. v. Oostrum 12 A. Ruske
14 C. Klomp 16 J. v. d. Lagemaat 18 W. Vos 20 — — 22 J. M. F. Poulich 24 H. T. Niewerth 26 Th. van den Berg 28 — — 30 Wed. J. van Dam 32 34 T. Renes 36 T. van Breenen 38 W. Haage 40 D. ten Boske 42 — — 44voor Th. Lodewijk 44achter wed. R. Geijten- beek 46 J. van Ee 48 G. van Geijtenbeek 50 Wed. W. J. v. Harten 52 A. Vos 4 W. van Denderen 56 J. v. Ede 58 Wed. C. Veenhof 60 — — 62 W. Viola 64 J. W. Gademans 66 W. Maaswinkel Dijnselweg. Links. 1 Mevr. de Wed. Ds. H. v. Elven 3 L. Leonhard 5 R. van 't Eindt 7 J. van Tellingen 9 G. Mathissen 11 W. S. du Pree 13 Wed. J. v. Zeitveld 15 G. van Bennekom 17 Wed. R. Niebeek 19 W. van den Hoven 21 Wed. A. v. Denderen 23 J. Niebeek 25 J. A. v. Dieten 27 J. J. Staak 29 G. Elberse 31 P. Meijer Sr. 33 H. Steenveld 33a J. Ot 35 G. Hup 37 F .de Rooij
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer