Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0417 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
417
■ ELECTR1SCHE == SMEED= EN CONSTRUCTIEWERKEN
38 J. A. Huijsman 40 A. Zanstra 42 J. van Ee ^4 J. Klaui 76 J. F. Berkhuizen 48 H. v. Tellingen 50 Wed. A. H. Rolvkuk 52 J. van Eck 54 D. van Hoorn 56 H. A. Knippers 38 J. A. Dortmond 60 J. C. Louwerse 62 J. de Jonge 64 P. Scheringa 66 H. J. Becker 68 Mej. M. E. Maaj 70 P. la Lau ^2 A. Ruijssenaars •4 J. Draaijer Wilhelniinalaan. Links. 1 Q- J. Verseveld 3 J. F. Marsman 5 Ds. J. G. W. Goedhard 7 H. C. Theesing ,9 C. W. Bal M. P. v. Haaften 13 _ _ 15 W. B. Duetz *7 W. C. J. Versteegh J9 Mej. M. W. Esser 21 C. Brakman 23 C. G. Poort 25 A. Verdonk 27 H. Vlot 27a Boxengarage van J; H. Broedelet 29 J. R. van Oordt 35 M. G. van den Berg van Saparoea 37 B. van der Pot 39 A. Weekenstroo 41 Mevr. Blaauw-Six 43 W. Braht ;5 A. Zegers 47 W. H. F. Vogel 49 B. Ferman 51 Dames Jacobs 5 3 Jonkvr. J. C. de Jonge Rechts. 2 D. la Roy 4 Mevr. de Wed. D. v. Arkel
385 4a G. v. d. Haar 4b Mevr. de wed. G. J. Barger 4c Mr. G. A. Diepenhorst 6 Mej. J. J. P. Scholten 8 Mevr. Wed. D. Ohabot 10 Mevr. de Wed. Dr. G. J. Steenhuizen 10a Mevr. de Wed. G. Doyer v. Kleef 10b L. van der Tang 12 Mevr. N. Pluymert Lourens 14 Mevr. de Wed. J. G. Berkhuisen lfi Dr. W. C. Kersbergen 18 Mevr. de Wed. G. Breitner 20 J. de Graaf 22 Dr. S. Heeg 24 Mevr. de Wed. P. v. Willemswaard 26 Mej. A. Potma 28 J. van Amersfoort 30 Mevr. de Wed. C. v. d. Schalk 32 K. Samas 32a A. E. Meijer 32b A. H. Loot 34 Prof. Dr. H. J. van Ankum 36 E. J. van den Berg 38 J. ter Beek 40 J. H. A. van Dale Willem de Zwijgerlaan. (Kerckebosch). 1 Mevr. de Wed. R. Numans 5 A. v. id. Akker 9 P. Loggen 11 A. H. Masselman Woudenbergscheweg. Links. 1 J. F. van Soest 3 Jonkvr. de Geer 5 F. Labouchere 7 Mevr. de wed. H. A. van Baak 9 Mevr. de Wed. J. M. Sepers 11 A. U. Crommelin 11a Stal
15 E. J. Moil 15a Schuur 17 J. v. Dijk 17a Bakhuis 19 — — 21 A. Mijnhardt 21a — — 23 J. Bakkenes 25 G. Brink 27 H. Kipperman 29 H. de Mik 31 J. v. d. Brug 33 G. van de Kuil 35 H. Lensink 37 R. van Drie Rechts. 2 G. J. van den Bosch 4 L. P. J. v. d. Broek 6 Chr. Kotting 8 J. M. Paap 10 Mej. C. de Zwart 12 Mej. A. M. M. Lnnz 14 W. Stroo 16 A. de Koning 18 F. L. M. van HoO£ straten 20 F. A. Baudert 22 Mevr. de wed. M. Thissen 24 Mej. J. v. d. Bosch 26 Mr. H. C. Beijermnn 28 G. Starink 30 A. Kluijver 32 P. de Clercq 34 G. Haitsma Mulier 36 C. ds Weerdt 38 Stal en koetshuis 40 H. J. Murray Bakker 42 Kantoor der Rijks Belastingen enz. 44 A. Breevaart 44a H. Wijnands 44b J. v. Bokhorst 44c Wachtkamer N. alg. Begraafpla;:ts 44d Baarhuis 46 Th. de Sain 46a — — 46b Mevr. Groor 48 Ds. M. Barendreclit 50 Kerk van de Ned. Herv. gemeente „Aus- terlitz"
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer