Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0443 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
443
Complete Badkamer-inrichtingen
Alphabetische inhoudsopgave van het Adres= boek van de Bilt en Bilthoven. Jaargang 1929—1930.
Bladz. Aanplakker voor Gemeenteborden 11 Arbeiderszangvereeniging „De Biltsche Stem". . . 25 Arbeiderstooneelver. „Onze Strijd" 25 Arbeidsbemiddeling, Correspondentschap .... n Armenzorg, Instellingen van 27 Badhuis, Het Biltsche 23 Begraafplaatsen . 12 Belasting — Plaatselijke en Rijks- 13 tt — Ophaaldienst voor 10 Bevolkingsoverzicht over 1928 5 Bevolkingsoverzicht over 30 jaren 6 Bevolkingsoverzicht over 1919—1929 .... 7 Bevolkingsoverzicht over 1901 — 1929 ; 8 Bewaarschool, De Ohristelijike 21 Bilthovensche Courant 20 Bilthovensche Handelsvereeniging ig Bilthovensche Koerier 20 Bilthovens Vrouwenkoor ...... 25 Biltsche Bestuurdersbond 28 Biltsche Courant 20 Biltsche Dam- en Schaakclub 30 Biltsche Gem. Zangver. „Zang veredelt" .... 25 Biltscihe Handelsvereeniging 19 Biltsche kapel 19 Biltsche ophaaldienst voor belastingen en schoolgelden 10 Biltsche Post, de ....... 28 Biltsche sportvereeniging „B. V. C." 30 Biltsche volksbibliotheek 19 Biltsch Kinderkoor 25 Biltsch Mannenkoor „ZangIust" 25 Bond v. Chr. Politieambt 28 Bizondere scholen 21 Bloemisten patroonsvereeniging ..... 26 Bouwvakarbeidersbonden ....... 27, 28* Brandweer 12 Burgerlijk armbestuur . 27 Burgerlijke Stand 10 Christel. Besturenbond 27 Christel. Meisjesver. „Helpt elkander" .... 27 Commissie tot verb, der Varkensfokkerij .... 26 „Concordia", concert en vereen. gebouw .... 32 Coop. Boerenlecnbank en Spaarbank, De Bilt ... 28
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer