Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0454 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
454
F a L.GADELLAA V T°e r 1 h, 6 U 8l„ 37 3of t
12 vat, M. Santema, R. Knopper, Th. Ha- zekamp, H. van Rheenen, A. A. Coen- raats, wegwerkers. J. E. Coenraats, R. Schmelter, plant- soenarbeiders. J. Flemming, P. Oudhof, schilders. H. Jacobs, monteur-chauffeur. G. A. Hoogenbos, timmerman. H. Vlug, arbeider begraafplaats Gemeente-Politie. A. van Dulst, Inspecteur van politie; A. D. van der Haar en H. J. Muileman, hoofdagenten van politie; H. G. M. Klomp, agent v. politie le klasse; G. van Laar; J. C. de Ruijter; M. v. Delft; H. Schaap; S. Visser; G. Wollaars; W. A. Branger, H. van der Worp, G. Beu- rner en, W. Deflers, agenten van po litie. Rijkspolitie. J. Boekhoff, Rijksveldwachter Briga dier Titulair, Torenstraat 4, de Bilt.
Brandraad. D. J. A. A. de Leur, Voorzitter; H. J. Schaafsma, Secretaris, Utr.weg 38, de Bilt; G. P. van Zutphen; W. C. Can ters, D. Roosenschoon, H. Maat, leden. Vriiwillige Brandweervereeniging „De Bilt". G. P. van Zutphen, Voorzitter-Com- mandant; P. Meijer, Vice-Voorzitter, Onder-Commandant; B. van Rheenen, Secretaris-Penningmeester. R. G. van Zanten; J. M. de Graaf, Brandmeesters. B. van Rheenen; G. Starink; J. D. Niessen; E. J. Staal; H. Nieuwenhuij- zen; A. G. Lagerweij, Hoofdlieden, J. van Bodegraven, buitengewoon bestuurslid. A. H. v. Leer, Hoofdman-magazijn- meester. J. Jacobs, beambte Brandweer de Bilt—Bilthoven Vrijwillige Brandweervereeniging „BiIthoven". W. C. Canters, Voorzitter-Comman- dant; J. Heijbroek, Vice-Voorzitter- Onder-Commandant; C. J. Willekes, Secr.-Penningmeester.
E. H. Strubbe; D. Roosenschoon, Brandmeesters. C. J. Willekes; A. Ekdom; F. J. Jan- sen; J. van der Horst; Th. van Putten, Hoofdlieden. H. Rijkse, Magazijnmeester.
Begraafplaatsen. Algemeene Begraafplaats aan den Brandenburgerweg. Administrateur: H. J. Schaafsma, Tel. 28204, 28205. Doodgraver: E. van Renen, le Bran- denb.weg 27. Begrafenisondernemers: S. Brouwer, Burg, de Withstr. 32, Tel. 28055, F. B. Tap, Rembrandtlaan 24, Tel. 26242, C. van Voorst, Gezichtslaan 14. Begraafplaats der Ned. Herv. Kerk, Dorpstraat de Bilt. Ph. Kraaikamp, Doodgraver. G. A. Heebink, Koster Ned. Herv. Kerk tevens begrafenisondernemer. R. K. Begraafplaats de Bilt a/d. Kerklaan. J. J. Brinkhof, Kerklaan 20, begrafe nisondernemer. H. Werner, doodgraver. R. K. Gegraafplaats Bilthoven a/d. Gregoriuslaan. F. B. Tap, begrafenisondernemer, Rembrandtlaan 24, Tel 26242. A. A. v. Gameren, doodgraver.
Post Rijksbelastingambtenaren. Joh. Zwiers, Commies Dienstgelei- der, Overboschlaan 15, Bilthoven; A. Pentenga, Commies le klasse, Alb. Cuijplaan 5, Bilthoven; J. Achterberg, Commies le klasse, Hessenweg 95 de Bilt; W. Wijnholds, Commies le kl., Hessenweg 111 de Bilt.
Schatters Dranklokaliteiten. G. Starink, schatter; M. van Santen, herschatter.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer