Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0455 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
455
TUINBESPROEI-Artikelen
13 BELASTINGEN. De Gemeente heft 65 opcenten op de hoofdsom der rijksinkomsten belasting en 2.3/o niet progressief met aftrek van f 700.— en / 75.— voor ieder kind. Te betalen gemeentebelasting over het belastingjaar 1929/30, (gewijzigd).
Zuiver inkomen
65 opcenten R. I.B.
Belasting voor gehuwden met 2 kinderen. 2,3% gem. ink. bel.
1.000.— 1.500.— 2.000.— 2.500. 3.000. 4.000.— 5.000.— 6.000.— 7.500.— 10.000.— 15.000.— 20.000.— 25.000.— 30.000.— 50.000.— 100.000.— 200.000.— 300.000.—I
0,52 5,46 10,92 18,98 28,08 46,28 66,04 86,84 118,30 176,80 305,76 459,68 639,60 845,52 1929,20 5666,96 13466,96 21266,96
De Kinderaftrek is als volgt: Bij 1 Kind 75 per Kind » 2 » 80 „ „ „ 3 „ 85 .. ..
3,45 14,95 26,45 37,95 49,45 72,45 95,45 118,45 152,95 210,45 325,45 440,45 555,45 670,45 1130,45 2280,45 4580,45 6880,45 Bij 4 „ 5 „ 6 „ 7 8
Totaal 1929/1930
kinderen
Voorts heft de gemeente: 80 opcenten grondbelasting gebouwde eigendommen 20 » id. ongebouwde „ 35 " op de person, belasting.
3,97 20,41 37,37 56,93 77,53 118,73 161,49 205,29 271,25 387,25 631,21 900,13 1195,05 1515,97 3059,63 7947,41 18047,41 28147,41 95 per kind 120 „ „ 150 „ „ 185 „ „ 225 „ „
Hondenbelasting. Voor eerste klasse honden per jaar Jo-—, voor 2e klasse, waaronder vallen waak- en trekhonden, / 3.— per jaar; ^oor 3e klasse / 1.50; hieronder wor sen verstaan honden uitsluitend ten Qienst van handel landbouw en eenig oedrijf van Nijverheid. Pe belasting moet voor 31 Mei van ■eder jaar betaald worden. Heffing van Schoolgeld. Er wordt een evenredig schoolgeld
geheven, waarbij te rade wordt gegaan met de inkomens der ouders enz., zoo- als de inkomens voorkomen op het kohier der Rijks belasting. De inko mens worden ter bepaling van het schoolgeld van de scholen in de Tuin- straat, van Dijcklaan, Leijensche weg en Middellaan aangeslagen als volgt: De Raad der Gemeente de Bilt.; Gelet op de artt. 62—67 der Lager Onderwijswet 1920 en op de artt. 232 —236 der Gemeentewet;
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer