Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0459 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
459
Herstelplaats
VOOR
AUTOMOBIELEN EN MOTOREN
Bakker, P. de Jong, H. Freson, J. M. okkens, A. L. Westbroek en C. A. v. Observatoren: S. van Egten, J* In- Simons en F. Berkhout; Eerste ffikenaar: ; Rekenaars: h ' Rp den burg, J. v. d. Hoek, J. van ° e r Kolk, J C. van Driest en W. H. Jwerna; Tijdelijke werkkrachten: A. J. van Ginkel, A. Schoonhoven, Mej. G. j«- van Everdingen en Mej. E. A. v. d. h ln . de ; Assistente in de bibliotheek: , ]• J- Bosnia; Chef Instrumentmaker: A ; "i- M. van Rest; Instrumentmakers: '• J . Dekker, D. van Lunteren, J. van J>eulen; Monteur aan het Vliegersta- on: J- A. van Brakel; Concierge: W
17
H. van Wierst; Hulpbediende: M. van Stroe.
Directeuren Filiaal-inrichtingen en Observatoren Hoofdstations. Directeur Filiaal-inrichting Amster dam: P. H. Galie. Directeur Filiaalinrichting Rotter dam: Jhr. J. P. F. v. d. Mieden van Opmeer. Observator Hoofdstation. Groningen: H. Weegenaar. Helder: W. J. D. Maas. Vlissingen: C. de Ruyter. Maastricht: P. F. Sonneville.
Posterijen en Telegrafie.
Bijpost- en Telegraafkantoor de Bilt. Publieke Telefoon: Telefoon No. 28199 (spreekcel). G- S. de Jong, beheerder; G. H. "'ant, Kantoorbediende. J- H. Pot, locale kracht. Brieven en Telegrambestellers: Ph. Kraaikamp, J. P. Bulthuis, A. v. Delft, U- J. van Trigt, W. Mosterd en G. nuiting. Het Post-, Telegraaf- en Telefoon- kantoor te De BILT is voor het pu- bliek op werkdagen geopend voor: Aanget. stukken 8—1 en 2—7.30. Girodienst 8.30—1, 2—3. Ouderdomsrente 8>/ 2 —12 Pakketten 8—1, 2—7.30 Postw. en -kwit. 8.30—1 en 2—3 gentezegels 9—1 en 2—4 gijksverz.bank 8/ 2 —1 en 2—3 Rijwielbelasting 8—1 en 2—7.30 opaarbank 9—1, 2—7.30 Telef. (loket) 8—1, 2—8 telegraaf 8—1, 2—8 ^egelverkoop 8—1, 2—7.30 Des Zaterdags is het postkantoor "a 6 gesloten. Het telegraaf- en tele-
foonkantoor is dan echter nog ge opend tot 8 uur. Op Zon- en feestdagen is het kan- toor slechts geopend des v.m. 8—9 uur; het postkantoor alleen voor ze- gelverkoop, verzenden en afhalen aan- geteekende stukken. Buslichtingen. 5.58; 10.58 u. v.m. 14.58 u., 16.28 u en 19.13 u., n.m. Zon- en Feestdagen Kantoor 7.13. Bij de lichting van 14.58 u. en 19.13 u. n.m. worden geen aangeteekende stuk ken verzonden. Lichting van de hulpbrievenbussen: Hessenweg, hoek Looydijk: Werkdagen: 5.25, 9.45 v.m., 14.20 18.05 n.m. Zondags: 6.48 v.m. Blauwcapeischeweg: Werkdagen: 5.30; 9.50; 14.25: 18.10. Zondags 6.53. Steinenburgiaan: Werkdagen: 5.35, 9.55 v.m, 14.30, 18.15 n.m. Zondags: 6.58 v.m. Kerklaan: Werkdagen: 5.40, 10.— v.m.; 14.35 18.20 n.m. Zondags: 7.03 v.m.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer