Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0460 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
460
F a L .G ADELL A A V Tet 6 U 8 e 'n 7 3«f'
18
Kloosterpark: Werkdagen: 5.45, 10.05 v.m.; 14.40 18.25 n.m. Zondags: 7.08 v.m. De brievenbus Groenekanschedijk wordt 3 X per dag gelicht (tijdens de bestelling). Verzending per postpakket alleen op werkdagen met alle posten. Bestellingen der brievenpost hebben plaats: op werkdagen 8.— v.m.; 1.10 en 18.40 n.m. Op Zon- en feestdagen gelegenheid tot afhalen van alle correspondentie (niet aangeteekend) van 11'/ 2 —12 uur. Bestellingen per pakketpost hebben plaats: op werkdagen: 8.40— v.m.; 1.10 n.m.
Post-, telegraaf- en telefoon- kantoor Bilthoven. Beheerder: J. Ploeg. 4 kantoorbedienden, 10 bestellers. Het Post-, Telegraaf- en Telefoon- kantoor te BILTHOVEN is voor het publiek op werkdagen geopend voor: Aanget. stukken 8 vm — 7.30 nm Girodienst 8.30 vm — 3 nm
Ouderdomsrente 8.30 vm — 3 nm Pakketten 8 vm-—7.30 nm Postw. en -kwitant. 8.30 vm — 3 nm Rentezegels 9 vm -— 4 nm Rijksverzekeringsb. 8.30 vm — 3 nm Rijwielbelasting 9 vm — 7.30 nm Spaarbank 9 vm — 7.30 nm Telefoon (loket) 8 vm —9 nm T elegraaf 8 vm — 9 nm Zegelverkoop 8 vm — 7.30 nm Des Zaterdags is het postkantoor na 6 uur gesloten; aangeteekende stukken worden bij bezorging na 6 uur alleen als expresse-zendingen aangenomen. Het telegraaf -en telefoonkantoor blijft echter geopend tot 9 uur. Op Zon- en Feestdagen is het kan- toor geopend van 8—9 vm en van 1—2 nm. Het postkantoor echter alleen voor zegelverkoop en afhalen aange- teekenden. De Telefoon is voor aangeslotenen dag en nacht geopend. Brievenbestellingen op werkdagen: 7.15 v.m. 13.30 n.m. en 18.— n.m. Pakketpostbestellingen: 8.30 v.m. en 2.10 n.m. Op Zon- en Feestdagen afhalen cor respondentie 1—2 n.m.
Eeredienst.
Nederduitsch Hervormde Kerk. Predikant: Dr. J. D. de Lind van Wijngaarden, Utr.weg 142, de Bilt. Kerkvoogden: Dr. C. W. Th. Baron van Boetzelaer van Dubbeldam, Pres. Kerkvoogd; H. Schouten, Administr. Kerkvoogd; F. v. d. Lecq, D. L. van Dijk, J. J. Sahimkel, kerkvoogden. Notabelen: P. N. Hoogland; F. Dor- resteijn; E. de Kruijff; W. Top; J. v. d. Kroll; G. van Dijk. Ouderlingen: F. Dorresteijn; C. van Laar; P. van Ginkel. Diakenenr. S. Dorresteijn; A. Radix; J. Overeem. Organist: J. Termaten. Voorlezer: J. Overeem. Koster: G. A. Heebink.
Gereform. Kerk aan den Soestd.weg. Predikant: Ds. G. van der Zanden, Soestd.weg 21, de Bilt. Scriba: G. C. Mulder. Ouderlingen: W. J. Noteboom; J. Munnik; J. L. van Rheenen; J. Weij- land; C. van den Dorpe; M. Mellink; A. L. Schuurman; A. Schaafsma en G. Otterlo. Diakenen: Mr. J. N. Bremmer, Voorz., Wilhelm.laan 17; G. v. Middel- koop, Penningm., Wilhelminal. 18; C. Kemp, Secretaris, A. D. v. d. Haar en > H. v. Scherpenzeel. Commissie van Administratie der Geref. Kerk. W. J. Noteboom, Voorzitter; G. van Middelkoop, Secretaris-Boekhouder,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer