Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0461 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
461
ELECTR1SCHE
SMEED- EN CONSTRUCTIEWERKEN
J^jlhelminalaan 18, de Bilt; H. Troost- neide; Q. C. Mulder; L. Touwen. Biltsche Kapel (Bilthoven). Predikant: Ds. J. C. Helders, Soestd. w eg 91 c, Bilthoven. pestuur: Ds. J. C. Helders, Voorzit- * er ; J- F. Verzijl, Secretaris, Soestd. weg 104, Bilthoven; Q. L. Baron van g.Oftzelaer, Penningm., Rubenslaan 1, Bilthoven; Mevr. Quarles van Ufford- van Hengst; Jkhr. K. A. A. von Stei- f er ; J. Stamperius; Ds. J. C. Prins; Me vr. G. M. du Pui-Esser. Vrijz. Godsd. Gemeenschap Bilthoven en Omstreken. v ' Nederl. Protestantenbond). ".erkgebouw: „Woiidkapel", Beetho- venlaan, Bilthoven. J- Huender, Voorzitter; Mevr. H. du ,,f tar 7Y- d - Hiel > Penningm.; Mevr. H. van Heukelom-van den Brandeler; W. H. van Aalderen, H. H. Prakke, Mej. V 1 - Grondhout, Bilthoven en Mevr. W Ketting-Nygh, secret, te Utrecht, Mauritsstraat 78.
19
V. V. V. De Bilt. H. v. Krugten, Voorz.; L. B. Qroen, ^ecretaris, Biauwc.weg 12; P. J. van LfJijn Penningmeester; C. J. Mellink, ice-Voorz.; J. v. Bodegraven; J. N. Kochheim; D. Lindner. Inliohttngenibureau: B. de Withstraat '8, Tel. 28112. V. V. V. Bilthoven. ,..J- Vink, Voorz.; H. Troostheide, ice-Voorz.; Th. Bloemen, Secretaris, gpoorlaan 36, Bilhoven; L. Touwen, penningmeester, J. Ekdom, A. Drijver, ^-onimissarissen. InliohtiTiigen Bureau A. Havekotte, Soestd.weg" 136, Tel. 26213.
Bilthovensche Handelsvereeniging. A. Havekotte, Voorzitter; Jac. van Us, Vice-Voorzitter; Mej. F. Schoff, ^ecretaresse, Julianalaan 16; G. Vis-
Roomsch Katholieke Kerk De Bilt (a/d. Kerklaan) „St. Michael". Pastoor: A. P. G. Schaepman, Kerk laan 17, de Bilt, Tel. 28025. Kerkmeesters: A. J. de Groot, Sec retaris, J. H. Straathof, Penningm. Armbestuur. A. P. G. Schaepman, Voorz., H. Th. Reijmers, A. Groen, Ie- den. R. K. Zangkoor. A. P. G. Schaepman, Eere-President, H. v. d. Lienden, Voorz., J. P. Bolle- bakker, Secretaris, A. A. Vlek, Pen ningm. Directeur: A. van Wegen, Veldzicht, de Bilt. Roomsch Katholieke Kerk te Bilthoven (a/d. Gregoriuslaan). Parochie van O. L. Vrouwe van Altijd- durenden Bijstand. Pastoor: H. B. M. Dijckhoff, Grego riuslaan 6, Bilthoven. Kerkmeesters, Ir. W. M. J. Poelmann, H. M. Andree en H. M. G. M. Nelissen. R.K. Zangkoor: H. Ponten, Direct.
man, Penningmeester; H. Rijksen, J. Ekdom, A. H. v. d. Sterre, bestuurs- leden.
Biltsche Handelsvereeniging. C. J. Mellink, Voorzitter; J. Kors, Vice-Voorz.; J. v. Bodegraven, Seer., B. de Withstraat 18; P. J. Mante. 2e Seer.; J. v. d. Lecq, Penningmeester. Leesinrichtingen. Biltsche Volksbibliotheek. Gymnastieklokaal Openbare School a/d. Tuinstraat. Geopend: October t/m Maart. Iede- ren Maandagavond v. half 6 tot 7 uur. Commissieleden: Mr. A. Pronk van Hoogeveen; G. v. Middelkoop; G. A. Koedam; H. M. Beije; A. Pastunink; H. Maat; A. H. v. Leer; C. M. A. Koot; P. Meijer; J. v. Bodegraven; Joh. Rhee- nen; M. v. Santen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer