Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0462 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
462
F a L.GADELLAA v T e r i h 6 u 8 v l 37 3of t
20
Het Nieuws.
Verschijnt 2 maal per week. Abonnementsprijs / 2.— per half jaar. Uitgever: A. Havekotte, Soestd.weg 136, Bilthoven. Biltsche en Bithovensche Courant. Uitgever plaatselijke Courant: Fa. B. Cuperus Azn., Hessenweg, Tel. 28067. Verschijnt Zaterdags. Abonnementsprijs / 0.40 per kwartaal. Bilthovensche Koerier. Uitgever: F. Wentzel, Rembrandtl. 16, Bilthoven.
Verschijnt Zaterdags. Abonnements prijs / 075 per kwartaal. „De Biltsche Post." Uitgave: Wed. P. v. d. Hert (Gebrs. A. en H. Troostheide), Spoorlaan 4, Bilthoven. Verschijnt den le en 15e van iedere maand.
Correspondentschap van de Open- bare Leeszaal te Utrecht gevestigd in het beiastinglokaal bij het station. Qeopend Dinsdag- en Zaterdagavond van 7V 2 - 8V2 uur. Correspondente M- C. de Bruyn. Qeen leesgeld perboek. Abb. f 2.— per jaar.
Inrichtingen voor Onderwijs.
Inspecteur Lager Onderwijs: C L. Tondu, Soestd.weg 125, Bilthoven. Commissie tot wering van School- verzuim De Bilt. G. A. Koedam, Voorzitter; J. C. van Goudoever, Seer., Hessenweg 117, de Bilt; A. W. Laverman; A. J. van der Leer; H. van der Lienden. Commissie tot wering van School- verzuim Bilthoven. P. Tazelaar, Voorzitter; P. van Gin- kel, Secretaris; G. D. Lukkien; J I. Keijser, G. C. Bik. Commissie van Toezicht Lager Onderwijs. G. van Heerde, Voorzitter; J. C. v. Goudoever, Seer., H. van der Lienden; Jhr. J. Weede van Dijkveld; H. Bal- foort; G. D. Lukkien; G. J. Huls; G. van Laar; G. A. Koedam; Mej. W. R. Ritter.
Openbare Scholen. Openbare Lagere School a. d. Tuinstraat te De Bilt. Spreekuur Hoofd der School: elken schooldag 3%—4 uur. Hoofd der School: G. A. Koedam, Westerlaan 28, de Bilt. Onderwijzend Personeel: B. Bras- singa, J. Overeem, J. Takken, D. Dam, Mej. G. A. Mojet, Mej. E .Weenink en Mej. P. Kuijpers.
Openbare Lagere School a. d. Middellaan te Bilthoven. Spreekuur Hoofd der School: Dage- lijks om 4 uur. Hoofd der School: G. D. Lukkien, Spoorlaan 64, Bilthoven. Onderwijzend Personeel: N. v. Za- lingen, Mej. J. M. Petten, A. Gotlieb en Mej. E. A. Nijhoff. Openbare Lagere School a. d. van Dijcklaan te Bilthoven. Spreekuur Hoofd d. school: Vrijdags 11—-12 uur. Hoofd der School: P. Tazelaar, Jan Steenlaan 3, Bilthoven. Onderwijzend Personeel: G. v. Dijk, H. P. Dekkers, M. P. de Looff, M. de Klerk, Mej. M. J. F. Bakker, Mej. D. de Groot, Mej. W. v. Butzelaar en A. van Doom. Openb. School voor Uitgebreid Lager Onderwijs met 4 Jarige cursus, a.d. Leijenscheweg te Bilthoven. Spreekuur Hoofd de'r school Dinsdag 11.10—12 uur. Hoofd der School A. Peters, Hessen weg 157, de Bilt. Onderwijzend Personeel: A. L. Du- bel, Mej. N. Bruining, E. J. Heutink, A. J. Largendijk.
-
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer