Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0464 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
464
F a L GADELLAA Vo r°:, h 6 u rL 37 3 Z of 4
der Openbare School a. d. Tuinstraat. W. Vlek, Voorzitter; J. W. Beckers, Seer., Overboschlaan 13, Bilthoven; A. Pastunink, Penningm. Dr. W. v. Everdingen, Gedel. v. h. Gem. Bestuur. Directeur: A. Peters. Leeraren: E. J. Staal, N. de Jong en W. L. Becker. Biltsche Nijverheidsschool v. Meisjes. Afd. Industrie en Huishoudschool Utr. Mevr. J. M. Roest v. Limburg-Hojel, Presidente; Dr. C. Schoute, Secret.,
Wilhelminalaan 16, de Bilt; J. H. de Hoog; Zuster A. E. Meijer; Mevr. J. E. S. Risselada-Vos. Onderwijs wordt gegeven in linnen- naaien, verstellen, knippen, stofversie- ren, breien, costuumnaaien, waschbe- handeling en koken.
Commissie voor Schoolvoeding. Mr. A. Pronk v. Hoogeveen, Voorz.; W. Vlek, Vice Voorzitter; G. v. Mid- delkoop, Secretaris; J. C. v. Goud- oever, Penningm.; Zuster A. E. Meijer; A. Peters.
Volksgezondheid.
Gem. Geneeskundige Dienst. Dr. H. J. F. Maijer, Wilhelminalaan 4, de Bilt en Dr. J. B. Zwaardemaker, Soestd.weg 114, Bilthoven, Gem. Ge- neesh. tevens schoolarts. Mej. M. J. Bruinshoofd, verloskun- dige, Utr.weg 83, de Bilt.
Wijkgebouw en Verpleging Groene Kruis. Wijkgebouw te de Bilt: Burg, de Withstraat 30. Tel. 28061. Zuster Meijer en Zuster Elling Spreekuur: iederer werkdag van 8— 9 uur. Wijkgebouw te Bilthoven: Spoor- laan 32. Tel. 26119. Zuster Simons. Spreekuur: iederen werkdag van 1 —2 uur. Samenstelling Bestuur Groene Kruis. G. Verschuur, Voorzitter. G. van Middelkoop, secretaris-pen- ningmeester, Wilhelminalaan 18. Mevr. A. C. Ph. den Tex-des Tombe, Mej. A. van Manen-van Rheenen, G. F. M. Schimmel, A. Pastunink, Leden. Dr. H. J. F. Maijer, Dr. H. K. Lette, Dr. J. B. Zwaardemaker, Mej. M. J. Bruinshoofd, Adviseerende leden. Ter plaatse gevestigde Geneesheeren. Dr. H. J. F. Maijer, arts, Wilhelmina laan 4, de Bilt.
Dr. H. K. Lette, arts, Utr.weg 139, de Bilt. Dr. L. Mes, oor-, neus- en keel spec., Utr.weg 200, de Bilt. I. W. Spruiit, arts, Wilhelminalaan 14, de Bilt. Mej. M. J. Bruishoofd, verloskundi- ge, Utr.weg 83, de Bilt. F. Orth, Tandarts, Hessenweg 211. Dr. J. B. Zwaardemaker, arts, Soestd. weg 114, Bilthoven. Dr. Ir. G. O. van Dam, arts, Soestd. weg 123, Bilthoven. Dr. C. A. van Schaik, arts, Soestd. weg 113, Bilthoven. Dr. H. Scalogne, spec, longziekten, Nic. Beetslaan 13, Bilthoven. Dr. A. Jansen, spec, mondziekten, Soestd.weg 146 B, Bilthoven. W. Spree, tandarts, Spoorlaan 3, Bilthoven. Dr. P. Tours, Nachtegaal 16, Bilh. D. C. Kruijmel, dierenarts, Julianal. 209, Bilthoven. W. L. v. Andel, Tandarts, Soestd. weg 83, Bilthoven.
Biltsch Ziekenfonds. Raad van Toezicht Burg, en Weth. van de Bilt. Bestuur: J. H. de Hoog, Voorz.; N. van Santen, Penningm.; H. A. Kroese, Secret., Blauwc. weg 22, de Bilt; Dr. H. J. F. Maijer, lid en G. Reijmers, lid;
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer