Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0465 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
465
V

Compl. I Jzeren Bloem= enVruchtenkassen MET EN ZONDER CENTRALE VERWARMINQ
23
Q- C. Staal, Waterweg 58 B, Bode. Deelnemers: Dr. H. J. F. Maijer, Dr. "■ K- Lette, Dr. C. A. van Schaik, Dr. J-B. Zwaardemaker en Dr. G. O. Dam, Mej. M. J. Bruinshoofd, verloskundige en de Bilth. Apotheek. Tot leden kunnen worden aangeno- m en personen van beide geslachten wonende te de Bilt of Bilthoven. Kinder-, Herstellings- en Vacantie- kolonies. . Mr. A. Pronk van Hoogeveen, Voor zitter; B. van Kreel, Secret., Klooster- laan 4, de Bilt; Q. D. Lukkien, Pen- !2 ln gm.; Spoorlaan 64, Bilthoven; ^nster A. E. Meijer; Dr. H. J. F. Maijer; fJr. H. K. Lette; Dr. J. B. Zwaardema- ker; Dr. C. A. van Schaik; Jhr. G. J. v. Holthe, G. Verschuur; N. van Zalingen. Biltsche Zweminrichting. W. P. Maclaine Pont, Voorzitter; J. de Hoog, Vice-Voorz.; G. S. de J°ng, Secretaris, B. de Withstraat 20, de Bilt; C. M. A. Koot, 2e Secretaris; J- v. Bodegraven, Penningm.; A. v. Dulst; J. C. Wienecke; C. R. ten Ham; J; J. M. Luyckx; J. C. Willekes; Mevr. C. P. Ploeg-Goedhart; Mevr. E. Th. A. Keijser-de Jonge Oudraat. De zweminrichting is gelegen aan den Ouden Brandenb. weg te Biltho ven. Er zijn 2 bassins. Gedipl. Zwemmeester: G. J. v. He- raert. Gedipl. zwemmeesteres: H. M. v. Hemert-den Ambtman.
Particulier adres zwemmeester: Her- tenlaan 29, Bilthoven. Telefoon Zweminrichting: 26349.
Het Biltsche Badhuis. Het Bestuur des Stichting is als volgt samengesteld: J. C. v. Goudoever, Voorzitter; Mr. A. Pronk v. Hoogeveen, Secretaris, Emmalaan 1, de Bilt; J. H. de Hoog, Penningm.; Zuster A. E. Meijer; Dr. h! J. F. Maijer; J. Mets; A. Peters. Het Badhuis is gelegen in de kom van het dorp de Bilt, Torenstraat 27. Het bevat 4 kuipbaden en 8 douche- baden. Openingsuren: Voor mannen en Vrouwen: Woensdag 9—12; l'/ 2 —5; 6—8 nm. Donderdag idem. Vrijdag 9—12; \/ 2 —5; 6—9 nam. Voor mannen: Zaterdag 2—7 nam. Voor Vrouwen 8—10 nam. Voor kinderen onder geleide: Donderdag 6—8 nam; Vrijdag 6—9 nam. Zaterdag 9—12 v.m. Tarieven: Woensdag gew. tarief. Andere dagen verminderd tarief. Gewoon tarief: kuipbad 40 ct. (knip- kaart f 3.60). Sproeibad 20ct. (voor kinderen 10 ct.) knipkaart f 1.80; kuipbad 30 ct. (knipkaart f 2.70). Verminderd tarief: spoeibad 15 ct. Kinderen 7/ 2 ct. (knipkaart f 1.35).
Alg. Biltsche Woningbouwvereeniging. P. Hiemstra, Voorzitter; A. Penten- ga, Secr.-Penningm., Alb. Cuijplaan 5, Bilthoven; Dr. C. Schoute; J. Groene- wegen; J. ter Stal; J. W. Beckers; J. Klinkhamer; J. H. Roseman. Techn. Adviseur: A. F. Geerars, Hes- senweg 49, de Bilt.
Volkshuis vesting.
Bouwver. „Patrimonium". J. C. v. Goudoever, Voorzitter; G. C. Staai, Secr.-Penningm., Waterweg 59 B, de Bilt; J. v. Reenen; A. Lager- weij; J. Hofland; C. v. d. Broek; W. J. Staal. Techn. Adviseur: G. Lagerweij, Looi- dijk 3, de Bilt.
Politieke partijen. Chr. Hist. Kiesvereeniging De Bilt. Hoogh, Vice-Voorz.; W. Top, Secreta- Dr. C. W. Th. Baron v. Boetzelaer- ris, B. de Withstraat la, de Bilt. A. v. Dubbeldam, Voorzitter; J. H. S. de M. Schouten, bestuurslid; A. v. Santen,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer