Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0466 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
466
F a I n A D FI I A A Voorheuvel 3 7 Zeist 1 L -" VJrALyJL J L.JL,/-\/-V Tel. 68 en 308
24
2e Secretaris; N. v. Santen, Penning- meester; W. J. Staal; J. J. Burghout; D. L. v. Dijk; C. S. C. Kroon. Chr. Hist. Kiesvereeniging Bilthoven. Q. L. Baron v. Boetzelaer, Voorz.; Mr. M. J. de Geus, Seer., Julianalaan 204, Bilthoven; J. H. Heffener, Pen- ningm.; Mevr. J. M. Stamperius-Balk; Mevr. M. J. Ottevanger-Coolsma; J. K. v. Dingstee Jr.; Jac. van Os. Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging de Bilt. H. Amelink, Voorzitter; J. H. de Hoog, Secret.-Penningm., Waterweg 57, de Bilt; J. A. Schaafsma; H. Al berts; A. L. Schuurman.
Anti-Revolutionaire Kiesvereeniging Bilthoven. H. Troostheide, Voorzitter, C. Kemp, Seer., Overboschlaan 46, Bilthoven.
R.K. Kiesvereeniging de Bilt-Bilthoven. Voorzitter: vacature; J. v. d. Post, Vice-Voorz.; O. J. A. Hoobroeckx, Secr.-Penningm., Parklaan 48, Biltho ven; A. J. J. v. Keep; H. v. d. Lienden; C. M. A. Koot; Mr. J. N. A. Stokvis; Mevr. M. Friederichs-Kennis; J. E. Brecheisen.
Staal, Secretaris, Blauwc.weg 10 a, de Bilt; 1. Pluiieers, Penningm.; Q. A. v. Dijk; H. Molenaar. Liberale Staatspartij (Vrijheidsbond). Afd. de Bilt—Bilthoven. Jhr. D. R. Oevers Deijnoot, Voorz.; J. J. Pelt, Jan Steenlaan Bilthoven Secr.-Penniinigm.; H.'G. de Bruijn; J. C. A. Jansen; C. L. Tondu; Mej. E. H. Piepers; Jhr. J. W. de Marees van Swinderen.
Vrijz. Dem. Bond. Afd. de Bilt—Bilthoven. Dr. C. Schoute, Voorzitter; J. Ploeg, Secretaris, Julianalaan 12, Bilthoven; J- Vink, Penningm. Soc. Dem. Arbeiders Partij. P. Hienstra, Voorzitter; F. v. d. Heu- vel, Secretaris, Overboschlaan 19, Bilt hoven; F. Jansen, Penningm.; E. v. Scherpenzeel; Mevr. M. Beckers-Boot; W. Vlek; A. Dekker.
Staatk. Geref. Partij. J. H. Chr. Jacobse, Voorzitter; A.
Sociaal Dem. Vrouwen Club. Mevr. H. Veldhuizen-v. Laar, Voorz.; Mej. A. Wijenberg, Seer., Pr. Hendrikl. 19, Bilthoven; Mevr. M. Beckers-Boot, Penningm. Vereeniging voor Gemeentebelangen. J. H. Poll, Voorzitter; O. P. v. Zut- phen, Secretaris, Kloosterlaan 8, de Bilt; J. Nieuwenhuis, Penningm.; J- Kors, Comm.
Muziek-, Zang- en Tooneelvereenigingen.
Biltsche Fanfarecorps. Beschermvrouwe: Hoog Welgeb. Vrouwe Douair. Steengracht van Oost- capelle geb. Gravin Schimmelpenninck. Eere Voorz., Dr. P. v. Bijsterveld v. Hoogvliet; Direct.: H. Kok Sr., te Zeist; A. Peters, Voorz.; J. Ekdom, Vice-Voorz.; Jac. v. Dijk, Seer., Nieuw- straat 20, de Bilt; G. C. Staal, Pen ningm.; J. J. v. d. Bovenkamp; E. Ver- meulen, Bibliothecaris; J. Vlek; M. Lambalgen.
Fanfarecorps der Vrijw. Brandweer te Bilthoven. W. C. Canters, Voorz.; A. Ekdom, Vice-Voorz.; J. C. Willekes, Penning- meester; K. W. Booij, Secretaris, Her- tenlaan 33 Bilthoven; J. Jacobs, cotn- missaris. Mandolineclub „Steeds Beter". Mej. A. W. Schinkel, Voorzitster; F. v. d. Brink, Secretaris, „de Hoeve" Soestdijkschestr.weg 48, de Bilt; Mej. H. E. Wijnands, Penningm.; Mej. R.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer