Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0467 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
467
TUINBESPROEI - A r ti k e 1 e n.
Veenendaal, Commissaris; Mej. J. van ">et, alg. adjunct. Repetitieavond: 's Maandagsavonds '% uur. Vereenigingsgebouw a.d. Bun- niksoheweg. Mondharmonicavereeniging „De Echo". K. Veldhuizen, Voorz.; Q. Pol, Seer., Hessenweg 150, de Bilt, J. Pieneman, Penningm. 't Biltsche Kinderkoor. Opgericht April 1910. Vacature, Directeur. Commissie v. Toezicht: A. Pastu- nink, Voorzitter; G. Starink, Vice- Voorzitter; Joh. v. Reenen, Secretaris, Utr.weg 125, de Bilt; P. Meijer, Pen ningm.; J. v. Dijk; T. v. Kooten; C. A. Thomas; E. v. Rhenen; Q. A. Koedam; J- v. Bodegraven. Zangklasse Christ. School. Leider: C. S. C. Kroon, Westerlaan 2. Repetitie: Gymnastieklokaal Christ. School, Hessenweg 119. Woensdag 4—5 uur.
Biltsche Gemengde Zangvereeniging „Zang Veredelt". Opgericht 8 Sept. 1884. H. v. Rheenen, Directeur; Dr. C. W. Th. Baron v. Boetzelaer v. Dubbeldam, Eere-Voorz.; M. v. Santen, Voorzitter; D. Catoen, Secretaris, Utr.weg 123, de Bilt; D. G. Wernsen, Penningm.; G. Wilking; J. Brouwer; B. Meijer, Bi- bliothecaris.
Christ. Gemengde Zangvereeniging „Euphonia". Eere-Voorz.: J. C. van Goudoever. Beschermheer: H. P. Baron v. d. Borch tot Verwolde van Vorden. Directeur: Th. P. G. Jansen. J. J. van Rheenen, Voorzitter; E. Ho- moet, 2e Voorz.; D. Ravesteki, Secre taris, Groenekan; G. van Scherpenzeel, Penningmeester; Mej. A. van Dijk; Mej. J. M. Dekkers; B. Manschot.
25 Arb. Zangvereeniging „De Biltsche Stem". Directeur: J. W. Kruisselbrink; J. W. Beckers, Voorzitter; Sj. Vormeer, Seer. Groenekanscheweg, de Bilt; R. v. d. Graaf, penningm.; M. Beckers-Boot, Bibliothecaresse; Mej. C. v. Kooten; Mevr. G. Stuivenberg-v. Laar; C. v. d. Brand. Aan deze Vereeniging is verbonden een: Kinderkoor „De Kleine Stem". Directeur en Bestuur als boven. Biltsch Mannenkoor „Zanglust". D. Scharrenberg, Voorzitter; H. v. d. Kuil, Secretaris, Hessenweg 126, de Bilt; L. v. d. Bunt, Penningmeester, Akker, de Bilt. Bilthovens Vrouwenkoor. Aan te melden Vrijdagsmiddags van 1—2 uur bij Mevr. P. M. van der Bilt— Vernee, Gerard Doulaan 19, Bilhoven.
Arbeiderstooneelver. „Onze Strijd". J. W. Beckers, Voorzitter; J. Bos, Secretaris, Hazenlaan 2, Bilthoven; Mej. A. Wijenberg, Penningm. R. K .Zangkoor „St. Michaef'. H. v. d. Lienden, Voorzitter; J. P. Bollebakker, Secretaris; A. A. Vlek, Penningm. Directeur:. A. van Wegen.
R.K. Tooneelver. „St. Michael." J. W. Smit, Voorz.; S. P. J. W. Smeur, Secretaris, Kerkdwarslaan 7, de Bilt. Tooneelvereeniging „R. K. Biltsch Tooneel". Onderafd. R.K. Werkliedenvereeniging „St. Joseph". H. J. de Kroon, Voorz.; A. Werner, Secretaris, Groenek.weg 20; A. Wer ner, Penningm.; A. Wessels, 2e Pen ningm.; R. Pauw, 2e Secretaris; J. Helling; A. Tammer.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer