Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0468 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
468
Fa I \ r\rri I A A Voorheuvel 37 Zeist LLlAUhLLAA Tel. 68 en 308
26 Land-, Tuinbouw en Veeteelt.
Commissie tot Verbetering der Var- kensfokkerij in de Prov. Utrecht. Het Stichtsche Varkensstamboek. Voorzitter, W. F. v. Beeck Calkoen. Secr.-Inspect.: J. H. Poll, Bunn.weg 2 5.
Genootschap voor Landbouw- en Kruidkunde. Afd. de Bilt—Maartensdijk. G. L. Baron van Boetzelaer, Voorzit ter; A. van der Grift, Vice-Voorzitter; D. L. v. Dijk, Secr.-Penningm.; E. de Kruijff; A. van der Grift; D. L. van Dijk Bestuursleden.
Utrechtsche Landbouw Onderlinge. Plaatselijke Ongevallen Commissie de Bilt. D. L. van Dijk, Voorzitter; G. van Heerde, Secretaris; N. Vossensteijn, Bestuurslid. Plaatselijke Ongevallen Commissie Maartensdijk. J. C. Dorresteijn, Voorzitter; W. Floor, Secretaris; T. Knopper, Be stuurslid.
Cooperatieve Landbouwvereeniging. De Bilt en Omstreken. Opgericht 9 Febr. 1903, goedgek. bij K. B. van 12 Febr. 1916 (Stbl. 36). Annex Graanniaalderij en Veekoeken- fabriek, Rembrandtl. de Bilt station. J. T. Bos, Voorzitter; A. v. Zijtveld, 2e Voorzitter; T. M. van Oostrum, Secretaris; N. Vossestein, Penningm.; J. Dorrestein, lid. Aankoop commissie: J. T. Bos; J. Dorrestein; J. Smaling; Maart.dijk; C. D. A. Verkerk; G. A. v. Dijk. Cooperatieve Productie- en Verbrui- kersvereeniging „Excelsior" W. A. Nieuwstraat 79—81. Opgericht 11 Maart 1920. C. van der Lek, Voorzitter; H. j. v. d. Grift, Secretaris.
Commissie van toezicht: W. J. Staal, J. C. van Goudoever; J. H. de Hoog; C. van den Broek en T. Spelt. Administr. Boekh.: F. Ankersmit. Doel der Vereeniging: Het drijven van een handel in kruideniers- en ko- loniale waren zoowel met niet-leden als imet de leden der Vereeniging.
Geitenfokvereeniging de Bilt en Omstreken. B. van Rheenen, Voorzitter; H. Vrin- ger, 2e Voorzitter; H. Bleijerveld, Stamboekhouder en Secretaris, Hes- senweg 78, de Bilt; R. van Egdom, D. A. van Manen, Penningmeester; J. G. Heeger, Commissaris; H. v. Maanen, Comm.
Bloemisten Patroonsvereeniging de Bilt en Bilthoven. G. Lodder, Voorzitter: A. Pul, Vice- Voorz.; F. Pul, Secretaris, Vinkenlaan 27, Bilthoven; P. J. Mantz, Penningm.
Floraliavereeniging de Bilt. Mr. A. Pronk v. Hoogeveen, Voor zitter; P. J. J. Mantz, Seer., Nieuw straat 119, de Bilt; G. P. v. Zutphen, peendinigm.; G. A. Koedam; J. C. van Goudoever; B. W. Loman; G. P. v. Zutphen; J. J. Burghout; W. Jansen.
Floraliavereeniging Bilthoven. Jhr. D. R. Gevers, Voorzitter; Jhr. G. J. v. Holthe, Secretaris, Overboschlaan 60; Mcvr. O. H. Zuurdeeg—v. Andel, Penningm; H. A. Egels; A. Pul; F. Pul; G. Otterlo, leden Techn. Comm. Ver. tot Bevordering der Pluimvee en Konijnenteelt. „De Bilt, Bilthoven en Omstreken". H. v. Krugten, Voorzitter; P. J. van Luijn,Secr.-Penningm., Hessenweg 17, de Bilt; R. G. van Zanten; A. Pas- tunink; J. Kluft; D. Kraaikamp; A. Doornenbal.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer