Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0471 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
471
KACHELS ■ HAARDEN ■ FORNUIZEN VOOR KOLEN, OAS EN ELECTRISCH
29
den Raad van Arbeid te Goes, Secre- jaris van den Christelijken Boeren-en 'uindersbond in Nederland, te Goes P- G. J. Baron van Heemstra, Com- jnissionnair in Effecten, Lid der firraa uleichman en Van Heemstra, te Am sterdam.
H. G. J. van de Sand, Lid van den Gemeenteraad van Arnhem, Lid van den Middenstandsraad, Voorzitter van „de Hanze" in het Aartsbisdom Utrecht, te Arnhem. Mr. M. J. Wolff, Advocaat en Pro- cureur, te Arnhem. Agent voor de Bilt: H. Schouten, Utreohtscheweg 121; zittimg Maand. av., 7—9. Agent voor Bilthoven: Th. L. Bloe- rnen, Spoorlaan 36, iederen werkdag, doch foij voorkeur Woensdagav. 7—9. Agenten voor Zeist: G. Veldhuisen, Heerenlaan 45. A. J. Dengerink, Juf- ferstraat 3. 270 agentschappen door geheel Ne derland. 1 * Lid van de Directie. 1J1111111! 11! 11111111111 [ 111111111 ] 11111111111 j 11111111111111111! S111111! I f 11! 11111111911111111II11! 11 i ■ I il | Nederlandsche Middenstands=Spaarbank | S Hoofdkantoor: E — ~ Amsterdam Heerengracht 580. Telefoon No. 32226, 5 lijnen E 5 Agent voor DE BILT: H. SCHOUTEN, Utrechtscheweg 121 s | Agent voor BILTHOVEN: Th. L. BLOEMEN Spoorlaan 36 | S Agenten voor ZEIST : G. VELDHUISEN, Heerenlaan 45 A. J. DENGERINK, Jufferstraat 3 | H11■i11111i!11!111i111i11111911111111111111111111S11119!!111i11E11i i i11111i111111i1111i1111111911i111!1iTi
H. J. Peletier, Lid der Provinciale ^taten van Friesland, Bestuurslid van den Nederlandschen Middenstandsbond te Leeuwarden. J- Th. Peters, Lid van den Gemeente- faad van Amsterdam, Voorzitter van Qe Commissie van Toezicht van het ^-entraal Hanzebureau, te Amsterdam. * J- van Eck, Hoofddirecteur van de Nederlandsche Middenstandsbank te Haarlem.
Sportvereenigingen. Biltsche Zwemvereeniging. Schietvereeniging „De Bilt".
Deze vereeniging exploiteert de openbare Zweminrichting te. Bilthoven aan den Brandenb.weg, en de tennis- banen daar onmiddellijk aan grenzend. W. P. Maclaine Pont, Voorz.; G. S. de Jong, Seer., B. de Withstr. 20, de Bilt; J. v. Bodegraven, Penningm. J- H. de Hoog, Vice-Voorz.; C. M. A. Koot, 2e Seer.; J. C. Willekes, 2e Pen ningm.; A. v. Dulst; J. C. Wienecke; C. R. ten Ham; J. J. M. Luyckx; Mevr. C. P. Ploeg-Goedhart; Mevr. E. Th. A. Keyser-ide Jonge Oudroat.
Opger. 4 Mei 1923. Goedgek. Kon. B. 15-9-1923 No. 63. jhr. J. W. Steengracht van Oost- capelle, Eere-Voorzitter. H. Schouten, Voorz.; A. H. van Leer, Secretaris, Hessenweg 21, de Bilt; P. Meijer Jr., Penningm.; F. v. d. Brink; P. de Bije; H. van Santen; J. H. Rose- man; J. Bosch; H. J. Jansen. Schietavond: Elken Dinsdag van 7 —10 uur n.m. in het schietlokaal der Vereeniging aan den Looijdijk te de Bilt.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer