Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0472 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
472
F a L. G ADELL A A v ~t?'of'
Biltsche Sportvereeniging „B. V. C." Terrein: Brandenb.weg nabij de Zweminrichting. J. P. Staalman Jr., Voorz.; A. de Geest, Seer., Hessenweg 63; J. Wal- lenburg, Penningm., Oude Brandenb. weg. De Biltsche IJsclub. R. O. van Zanten, Voorz.; D. Ca- toen, Vice-Voorz.; P. J. Meijer, Seer., Utr. weg 97; J. Terstal, Penningm.; M. v. Santen, F. v. Kooten; F. Meijer; J. v. Eijk; B. v. Reenen; H. Schouten; G. J. v. Hemert, Commissarissen. IJsclub Het Biltsche Meertje. Mr. Dr. J. H. Jonckers Nieboer, Voor- zitter; J. J. Braat, Vice-Voorz.; W. R. H. van Aalderen, Secretaris, Mozartl. 17; J. F. Btirgersdijk, Penningm., Leijenscheweg 2; J. Kluft, J. W. Ver- loop, C. J. van Zetten, Mevr. Ploeg-— Goedhart, Commissarissen.
Zwemclub ..Brandenburg" Bilthoven. J. Ploeg, Voorzitter: P. J. de Boer, Secretaris, Soestd. straatweg 87, Bilt hoven; J. J. M. Luyckx, penningm., Gezichtslaan 5 A; Mej. N. Benima; Mej. J. Wienecke.
Zwemclub „B. Z. C." de Bilt. J. v. d. Lecq, Voorz.; T. Meijer, Secr.-Penimngm., Utreehtscheweg 97, de Bilt, Tel. 28071. Oefenavond: Dinsdag 7—9 uur.
Gymnastiekver. „Fraternitas". M. Visman, Voorzitter; A. Top,
Secr.-Penningm., B. de Withstr. 1, de Bilt.
Gymnastiekver. „Kracht en Vlugheid". Directeur: J. Hahn. J. W. Beckers, Voorzitter; Joh. ter Stal, Secretaris, Hertenlaan 34, Biltho ven; J. Bakker, Penningm.; Mevr. M- Bastian-Davids; Mej. J. de Geest; J. de Geest; F. Jansen.
Korfbalclub „Bilthoven". J. de Lange, Voorzitter; Mej. L. M- C. v. Aalderen, Mozartlaan 17; Cor Dijkman, Penningm., Soestd. weg 139, Bilthoven.
Tennisbanen. Nabij de Zweminrichting liggen 3 schitterende tennisbanen. Zij worden beheerd door de Biltsche Zwemver- eeniging. Adres Penningm., J. v. Bode- graven, Burg .de Withstr. 18, de Bilt.
Politiehondendresseerclub „Kunodmesis". G. van Laar, Voorzitter; C. van Voorst, Seer., Gezichtslaan 14, Biltho ven; M. Elijzen, Penningm. Oefenavonden: Maandag en Vrijdag. Terrein: Jagtlust a. d. Soestd.weg.
Biltsche Dam- en Schaakclub. J. v. Bodegraven, Voorzitter; A. Jan sen, Secretaris, Burg, de Withstraat 23, de Bilt; A. Schaafsma, Penningm.; R. v. Buuren; J. v. d. Bovenkamp; E. v. Waveren; C. D. A. Verkerk.
Diverse Vereenigingen.
Oranjevereeniging. De Bilt. H. P. Baron van der Borch tot Ver- wolde van Vorden, Burgemeester, Eere-Voorzitter. Jhr. J. Steengracht van Oostcapelle,
Voorzitter; Dr. H. >K. Lette, Vice- Voorzitter; G. P. van Zutphen, Se cretaris, Kloosterlaan 9, de Bilt; M. v. Santen, Penningm., Utr. weg 43, de Bilt; A. Wernsen; A. v. Santen; D. J. Radix, J. v. Bodegraven; F. van den Brink, A. Peters, R. G. van Zanten,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer