Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0473 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
473
COMFOREN - KOOKPLATEN ■ BOUTEN VOOR OAS EN ELECTRISCH 31
Schaafsma, G. C. Staal, G. Starinik, ^ommissarissen; J. A. W. Harberts; H. baptist; W. F. M. Bootz en A. M. oc-houten, Eereleden.
Ver. tot Viering van Nat. Feestdagen te Bilthoven. Jhr. D. R. Gevers Deijnoot, Voorz.; Jnr. G. J. van Holthe, Secretaris, Over- b ?schlaan 60; J. R. j. de Raadt, Pen- A. Havekotte; M. Schreurs; "■ Troostheide; L. A. M. Koppert.
Ver. „Plaatselijke Belangen" Bilthoven. Mr. Dr. J. H. Jonckers Nieboer, Voor zitter; Mr. G. ter Laan, Secretaris, guijsdaellaan 11; L. N. van der Stadt, ^enningm.; J. Heunder, W. C. Canters, Jhr. D. R. Gevers Deijnoot, J. C. A. Jansen.
Nederl. Ver. van Huisvrouwen. Afd. Bilthoven en de Bilt. H. Baronesse v. d. Borch tot Ver- Wolde v. Vorden, geb. v. <d. Feltz, Eere- Pres.; Me j. E. H. Piepers, Presidente, Soestd.weg 156; Mevr. H. Gevers Deij- noot-v. d. Berg v. Saparoea, Vice- Pres.; Mevr. H. Burgersdijk-Picnot, le Seer. Leijenscheweg 2; Mevr. J. A. E. v - Blommestein-Land, 2e Seer.; Mevr. F. C. Scalogne-Kuipers; Mevr. M. F. de Zwaan-Noll; Mevr. S. W. de Vries- Cats.
Afd. de Bilt v. d. Nationalen Bond „Het Mobilisatie-Kruis". Jhr. D. R. Gevers Deijnoot, Voorz.; Mr. M. J. de Geus, Seer., Julianalaan 204, Bilthoven; J. R. J. de Raadt, Pen- ningm.; H. Schouten; M. van Santen; A. Top; E. H. Strubbe.
Afd. ,,de Bilt en Omstreken" van den Algemeenen Bond van Forensen. T. de Meester, Voorz.; A. C. v. Braan Honckgeest, Nachtegaallaan 14; Mr. Dr. J. H. Jonckers Nieboer; Mr. M. J. de Geus; H. Gerlings.
Ver. tot Verkrijging van Onroerend bezit voor Landarbeiders. H. Troostheide, Voorzitter; J. W. Beckers, Secretaris, Overboschlaan 13, Bilthoven; G. F. van den Brink, Pen- ningm.; Ir. H. F. Mertens; Y. Reitsma; R. M. A. O. Schulz; J. van der Post; Leden.
Buurtvereeniging „Tuindorp". J. W. Beckers, Voorzitter; G. C. Bik, Secret., Fasantlaan 3, Bilthoven; Joh. ter Stal, Penningm.; F. Jansen; J. F. de Hoop; D. Aalten; R. v. Lunteren. Deze Vereeniging heeft het beheer over de kinderspeelplaats a./h. Tuin- dorp.
R. K. Prop. Club „Leo XIII". G. F. M. Schimmel, Voorzitter; W. Lucassen, Secretaris, Kerklaan 39, de Bilt; Mej. C. M. W. de Groot, Pen ningm.; C. M. A. Koot, Vice-Voorz.; J. J. M. Luijckx; R. Pauw; G. Werner.
Afd. de Bilt e.o. van de Ned. Ver. tot Afschaffing van Alcoholh. Dranken. N. van Zalingen, Voorz.; Mej. J. Dijkstra, Secretaresse, Ostadelaan 9, Bilthoven.
Jeugdbond voor Onthouding. Afd. de BUt e.o. Mej. Janni de Geest, Voorzitster; Mej. Suze la Riviere, secretaresse, Bil- derdijklaan, Bilthoven.
Ver. „De Nederl. Padvinders". Afd. Bilthoven. Dr. Rademaker, Voorzitter, Spoor- laan; L. N. v. d. Stadt, Secr.-Penning- meester, Soestd.str.weg. Leden: Mevr. Heijbroek; J. Steen- baan; Jhr. Dr. J. W. de Marees v. Swinderen. Hopman: Ontbreekt
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer