Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0474 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
474
rr*al f a pluti I a a voorheuvel 37 zeist r Tel. 68 en 308
Ver. ter Bevordering van Christelijk Jeugdwerk in de Bilt en Bilthoven. Voorzitter; W. L. v. Andel, Secret., Soestd.weg 83; F. M. C. Brinkman, Penningm.; L. J. Staal; H. Troostheide.
Christ. Jongelingsver. „Vreest God, eert den Koning". J. C. v. Goudoever, Voorzitter; M. J. Top, Vice-Voorz.; A. Top, Seer., B. de Withstraat 1, de Bilt; A. Jansen, Pen ningm.; D Catoen, Bibliothecaris; T. v. d. Leer, Algem. Adjunct.
Jongelingsver. op Geref. Grondslag „Darius". C. J. Mellink, Voorz.; H. Amelink, Secretaris, Looidijk 5c; A. Rietveld, Penniirogm.; S. Tennekes en E. Ho- moet.
Geref. Knapenver. „Mosterdzaadje". Vergadert Vrijdagavond 7.30 uur in de Geref. Kerk. Leiders: Ds. G. v. d. Zanden; J. A. Schaafsma en A. D. v. d. Haar.
Christ. Knapenver. „Obadja". Leider: L. J. Sttaal, Spoorlaan 4, Bilthoven.
Ver. „Het Nederl. Meisjesgilde". Hoofdleidster: Mej. E. H. Piepers, Soestd.weg 156, Bilthoven; Mevr. Sca- logne-Kuipers, Presidente Mevr. Da vidson-Lamed, Secret., Bilderdijkl. 62; Mevr. Hauer, Penningm.; Mevr. Smid.
32 Christ. Meisjesver. op Geref. Grondslag „Thabitha". Mej. E. W. v. d. Dorpe, Presidente; Mej. J. de Jong, Secretaresse; Mej. J. Griffioen, Penningm. De Vereeniging is aangesloten bij den Bond van Meisjesvereenigingen op Geref. Grondslag.
Meisjes-Vereeniging „Dorcas". Dinsdagavond 7—9 uur. Gebouw Wijkverpleging. Leidster: Zuster A. E. Meijer; Mej. J. Wallenburg, Hessenweg 40, Presidente; Mej. F. v. d. Baan, Secre taresse, Bunn. weg 25, de Bilt; Mej. M. Schouten, Penningm.
Societeit „Het Rooster". J. Bor, Voorzitter; J. C. Brecheisen, Secretaris; C. Wolleswinkel, Penning- meester. De Societeit wordt gehouden in Hotel Poll, Dorpstraat, de Bilt, n.l. Woens- dag en Zaterdagavond.
Societeit „De Harmonie". Bijeenkomsten in Gebouw „Concor- dit", Jan Steenlaan, Bilthoven. Mr. Dr. J. H. Jonckers Nieboer, Voor zitter; J. J. Pelt, Secretaris, Jan Steen laan, 2; J. Hillerstrom, Penningm.
N.V. Concert en Vereenigingsgebouw „Concordia". Paul Nijgh, Pres.-Commissaris; Jhr. E. de Stuers, Secr.-Penningm., Rubens- laan 17, Bilthoven; J. J. Pelt, Gedeleg. Comm.; Jhr. D. R. Gevers Deijnoot; Mr. Dr. J. H. Jonckers Nieboer, Com- missarissen.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer