Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0485 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
485
Centrale Verwarming ™ or
43 — J. M., timmerman, Westerlaan 7 Emmelot, W. F., koopman, Hessenweg 213 Emmerik, W. H. van, loopknecht, Tuinstraat 48 Engelbarts, G., Westerlaan 36 Eras, G. J., cafehouder, Looidijk 70 Erkens, P. A., Leliestraat 5 Erp, W. van, muziekleeraar, Waterweg 27 Es, Wed. E. van, Nieuwstraat 53 Esmeijer—van de Geest, D., werkster, Looidijk 25 Essen, E. van, reiziger, Waterweg 20 a Ettekoven, G., rijwielh., Burg, de Withstraat 28 T. 28037 — geb. Petersen, Wed. G., Utrechtscheweg 99d — H., bevolkingscontroleur, Burg, de Withstraat 28 Ettikhoven, W. van, timmerman, Hessenweg 50 Everdingen, Prof. Dr. E. van, hoofd-directeur K. N. M. I., Utrechtscheweg 151 T. 28009 Evers, A., bankwerker, Groenekansche weg 87 E>jk, J. van, automonteur, B.A.B., Rozenstraat 4 — J. H. van, kantoorbediende, Schoolstraat 7 Eijkelboom, J., ambt. Chr. Bond Spoor- en Trampersoneel, Hessenweg 183 Eijndhoven, Ph., gep. machinist N. S., Kerklaan 12 Fenijn, A., Ambtenaar N.S., Rozenstraat 16 Filet, R. E., z. b., Wilhelminalaan 44 Floor, J., landbouwer, Groenekansche weg 5 — D. landbouwer, Weg van Rijnauwen 5 — J., landb., Utrechtscheweg 46 — J., landbouwer, Bunn. weg 3 — S., landbouwer, Groenek.weg 110 Fock, W. H., Kerklaan 31 Fokkens, J. M., observator K. N. M. I., Leliestraat 17 Fox, A., monteur, P. U. E. M., Lathyrusstraat 21 Franken, H. J. M., reiziger, Waterweg 96 Jong, N. de, Frankenhuijsen, Blauwkapelsche weg 22 d Freericks, H. N. A., boekhouder, Looidijk 3 k Friederichs, H. C. A., kellner, Rozenstraat 18 Fuijt, G. P. A., meubelfabrikant, Utrechtsche weg 200 a T. 28125 Gasvoorziening, Onderafd. van het Gas- en Electr. bedrijf der gem. Zeist, Nieuwstraat 112, T. 28058 Geelkerken, C. van, adj. com. ter Prov. Griffie, Westerlaan 5 Geer, A. van der, veehouder, Utrechtscheweg 187 — A. v. d., gep. beambte Waterstaat, Waterweg 171 — P. v. d., z. b. Hessenweg 161 Geerars, A. F., Gem. opz., Hessenweg 49 Geerling, J., Hessenweg 186
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer