Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0506 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
506
F a L. G ADELL A A v Tei h «TL 3 3of 4
64 Romein, J., slager, Westerlaan 42 Rood, M., musicus U. S. O., Westerlaan 32 Roodheuvel, J., Utrechtsche weg 84 Roodvoets, T. C., makelaar, Utrechtsche weg 198 a T. 24184 Roos, G. de, Emmalaan 13 Roose, W. C., adj. comm. ter Seer., Hessenweg 173 Roov. C. P. de, automobielhandelaar, Blauwc. weg 20, T. 28161 Roseman, G., timmerman, Hessenweg 147 — J. H., timmerman, Hessenweg 104 Rossum—v. d. Horst, Mevr. de Wed. E. E. v., Utr. weg 70 Roverts, J., huisschilder, Hessenweg 67 Royen—Matse, A. H. van, Bunniksche weg 16 Ruitenbeek, W. J., wegwerker, Waterweg 123 Ruitenberg, Wed. H., Utrechtscheweg 104 a Ruiter, F. A. J. de, schoenmaker, Nieuwstraat 9 Runckel, A., uitgever, Waterweg 25a Ruttenberg, A., arbeider, Utrechtsche weg 11 Ruyter, J. C. de, agent van politie, Schoolstraat 17 Ruzicka, Prof. L. S., hoogleeraar chemie, Utr. weg 31 T. 28145 Rijk, H. Th. de, Hessenweg 201 Rijksen, G. J., aannemer, Utr. weg 106 — H., bouwk., Utr. weg 196 B „De Hoek" T. 28119 — H., schilder, Emmalaan 12 — J., bouwkundige, Utrechtsche weg 192 B T. 28115 Rijksen & Co., Nic., Woningbureau, Utrechtscheweg 84c, T. 28116 — Wed. R. W., Waterweg 36 Sakkers, M., afd. chef Kleedingmagazijn, Waterweg 67 Santen, A. van, timmerman, Utrechtsche weg 69 — Mej. E. E. v., Utrechtsche weg 47 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII11I Wed. M. VAN SANTEN & Zoon Mr. Timmerman, Metselaar en Aannemer Utrechtscheweg 96 - DE BILT - Telef. 28064 W1TWERKEN ■ SCH00RSTEENVEGEN en wat verder tot de B O U W V AKKEN behoort. Beleefd aanbevelend. minium iiiiiiiiiiii in i ii ii ii ii in ii ii mi ii in m illinium mill in mil ii mm hh"
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer