Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0509 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
509
HersfplnlaatQ VOOR AUTOMOBIELEN i icibieipiddtb === EN MOTOREN
67 — E., schilder, Torenstraat 12 — G. C., monteur, Burg, de Withstraat 37 — G. C., administrateur, Waterweg 58 B een zorgzame huisvadeh zal niet verzuimen een IDEAL-POLIS van de ALGEMEENE FRIESCHE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ te Leeuwarden te nemen. Hij zorgt daardoor bij eventueel overlijden een WEDUWEN- en WEZENPENSIOEN achter te laten, terwijl evenals bij een gewone levensverzekering bij IN LEVEN ZIJN, op de vastgestelde datum, het ver- zekerd bedrag wordt uitgekeerd. Vraagt tarieven aan den agent: G. c. STAAL — Waterweg 58b — DE BILT — H. H., koopman, Torenstraat 32 — geb. Egdom, Wed. J., Burg, de Withstraat 4 — Wed. W. J., Burgem. de Withstraat 46 — W. J., sergeant werkmeester, Torenstraat 24 Stam, A. M., monteur Radiowerken, Burg, de Withstraat 19 Starink, G., Mr. timmerman, Utrechtsche weg 146 T. 28047 — Mej. E. C., Utrechtsche weg 146a Steding, L. F. A., hoefsmid, Kloosterlaan 3 Steen, A. C. van der, groentenhandelaar, Hessenweg 9 — A - van der, fabrikant, Utrechtsche weg 210't. 28062 Steenbeek, A. van, transportarbeider, Nieuwstraat 34 — geb. van Essen, Wed. H., Akker 31 Steengracht van Oostcapelle, Douair., geb. Gravin C. Schim- melpenninck, Utrechtscheweg 16, t. 28056 — Jhr. J. W. van, Utrechtscheweg 14 T. 28095 Stellinga, J. H. M., makelaar, Hessenweg 197 yiiliiiiiiliiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiigii |j. stellinga! Grond- en Woningbureau Assurantien - Hypotheken I HESSENWEG 197 — DE BILT | iTiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiiimiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniT Stevens, H. Th., kantoorbediende, Waterweg 102
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer