Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0539 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
539
Complete Badkamer-innchtingen
97 Gersom, H. A. W., Dir. Kor's Woningbureau, Soest. weg 166 T. 26123 Geurtsen, D., arbeider, Fasantenlaan 4 — H., schilder, Hazenlaan 17 Geus, Mr. M. J. de, adv. en proc., Julianal. 204 T. 26032 Geuverink, A. H., handelsreiziger, Fr. Halslaan 115 Gevers Deijnoot, Jhr. D. R., Dir. Ned. Mij. tot Exp. v. Veestallen, Soestdijkscheweg 161 T. 26134 -— Dr. P. T., privaat docent Handels- en staatsw., Haydnlaan 2 Gewin, E. E., Vinkenlaan 31 Gheel Gildemeester, Mej. P. A. v., Soestdijksche weg 171 a T. 26298 Gich, E. van, handelsreiziger, Spoorlaan 62 Gidding, Wed. J., geb. Visser, Da Costalaan 5 Ginkel, C. J. A. v., z. b., Soestdijksche weg 182 — H. van, arbeider, le Brandenb.weg 25 — J. van, arbeider, Leijenscheweg 7 — J. van, Iandbouwer, Maartensd.weg 8 ■— P. van, Hoofd der Bijz. school, Julianalaan 54 Gockinga, Jhr. Mr. J. S. E., Jan Steenlaan 4, T. 26172 Goedhart, R., Insp. Ongevallenverz., Hasebroeklaan 17, T. 26251 Goes, J., tuinman, Koekoekdwarslaan 10 — Th. G., voerman, Patrijzenlaan 10 Goeijen, G. de, timmerman, Fasantenlaan 2 Goor den Oosterlingh, D. van, Soestdijksche weg 80 Goos, J. B., handelsreiziger, Haydnlaan 29 Gordijn, P. H. Th., handelsreiziger, Nassaulaan 5 Gorter, R. J., koopman, v. d. Helstlaan 18 Gottmer, J. G. A., ambt. S.S., Bilderdijklaan 100 Graaf, R. de, Ios werkman, Jodenkerkhof 17 — R. D. de, broodbakker, Hazenlaan 27 — W. de, Spoorwegbeambte, Oude Brandb. weg 6 Graaf, Wed. H. C. v. d., geb, de Wilde, Soestd.weg 160 a Graftdijk, D., koopman, Hobbemalaan 7 Grauw, C., ambt. Ned. Spoorw., Genestelaan 3 — F. P. de, Overboschlaan 9 Groene Kruis, Wijkgebouw, T. 26119 Groeningen, J. H. C. van, hoenderfokkerij, Julianalaan 255 Groesz, C. L., accountant, Spoorlaan 23 — F. W., gep. chef de Bur. N. S., Spoorlaan 23 Grondhout, Mej. J. H., Beethovenlaan 16 -— Wed. J. A. M. A., geb. Weber, Bachlaan 15 Gronland, O. D. C., Soestdijksche weg 185 a Groos, P. J. M. de, boekhouder, Julianalaan 218
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer