Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0540 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
540
Fa I C A nCI T A A Voorheuvel 37 Zeist Tel. 68 en 308
98 Groot, Mej. D. de, onderwijzeres, Spoorlaan 6 — Wed. E. J. de, geb. Rademann, Julianalaan 99 — J. P. de, koperslager, Soestdijkscheweg 73 m — K., ambt. posterijen, Konijnenlaan 15 — P. Z. L. de, ambt. Ned. Spoorw., Pr. Hendriklaan 9 k — W., coiffeur, Julianalaan 26 T. 26077 Groothengel—Ledeboer, H., Koppellaan 6 Groothoff, C. J., journalist, Parklaan 1 Grothe v. Schellach, Mevr. de Wed. W. Th., Merellaan 2 T. 26215 Gunning, Ds. J. H., em. predikant, Rembrandtlaan 30 e, T. 26389 Guliker, J., tuinarbeider, Jodenkerkhof 6 Gusseklo, Mej. G., verpleegster, Soestdijksche weg 118 Haagen, B. van, Haydnlaan 4 Haan, G. de, ambt. Ned. Bank, Paltzerweg 44 — H. R. M. de, Beetslaan 34 — W. C. de, bouwk. teekenaar, Overboschlaan 67 T. 26493 Haars, Mej. B., verpleegster, Bilderdijklaan 65 T. 26178 Haarsma, A. H., tuinarchitect, Rembrandtlaan 42 T. 26259 Haasters, C. H., kolenhandelaar, Julianalaan 225, T. 26324 Hafeli, J. A. M. E., Bilderdijklaan 98 Hagedoorn, Mevr. de Wed. J., Julianalaan 143 Hagelaar, H. C., Spoorlaan 25 Hageman, D. C., bouwkundige, Parklaan 11 Hahn, R. J., manufacturenhandel, Julianalaan 34, T. 26318 Hall, J. L. ter, ingenieur, Soestdijksche weg 108 T. 26209 Ham, A. van der, spoorwegarbeider, Konijnenlaan 26 — C. R. ten, rijwielhandelaar, Leijenscheweg 16, T. 26351 — Wed. H. J. van den, winkclierster, 2, Brandb.weg 24 — T. N. v. d., meubelmaker, Konijnenlaan 54 — P., pensionhouder, agent Levensverz. bedrijf, Spoorlaan 58 — Th. J. v. d., architect, Soestd.weg 164 a T. 26092, kant. T. 26140 Hardenbroek van Lokhorst, geb. Baronesse Meder, A. E., Soestd.weg 156 Hardeveld, A., arbeider, Hazenlaan 13 — K., smid, Snippenlaan 12 — W., tuinman, Hazenlaan 9 Harencarspel, W. v., Conservator Staats Boschbebeer, Juiianaiaan 147 Harskamp, G., boomkweeker, Fasantiaan 7 Hart Nibbrig, P., proc. houder, Bilderdijklaan 66, T. 26160 Hartnian, A. A., gem. werkman, Oude Brandb. weg 78
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer