Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0550 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
550
Fa! p A pvrri T A A Voorheuvel 37 Zeist L" Tel. 68 en 308
108 Matthijsen, H. L., adj. ingenieur N. S., Obrechtlaan 50 Matthijssen, F. J., Soestdijksche weg 157 T. 26117 Maurik, Baronesse v. Ittersum, Mevr. v., Soestd.weg 101 a Medenbach de Rooij, J. J. van, Rembrandtlaan 22 Meeberg, D. van de, onderluit. N.O.I. Parklaan 31 a Meester, T. de, Dir. glasfabr., Sweelinklaan 4, T. 26188 Meinders, H., winkelchef Alb. Heijn, Soestd. weg 132 b Melchior—Ebbink, Wed. Dr. H. W., Soestd. weg 73 h Melissen, A., tuininan, Jachtlaan 12 Mens, H. K. G. W. v., Parklaan 1 Merkenstein, Wed. M. J., Prins Hendriklaan 10 Merlen, Jhr. Mr. B. C. van, Prins Hendriklaan 7 T. 26014 Mertens, Jr., H. F., architect, Rubenslaan 9 T. 26133 Meulenbelt, H., vertegenwoordiger, Julianalaan 145 Meijer, J. B., Koudelaan 10 — M. P. de, Keurm. le kl. Gem. Ab. Utrecht, Obrechtl. 22 Meijerink, H. A. A., koopman, Gezichtslaan 72 T. 26479 — C. W., landbouwer, Gezichtslaan 200 — W. E., rentmeester, Gezichtslaan 200 Meijers, M. J., melkhandelaar, Leijenscheweg 16 Meijneken, F. A., Julianalaan 240 Middag, G., magazijnknecht, Oude Brandenb.weg 62 Middelbeek, A. G., meubelfabrikant, Prins Hendriklaan 38 T. 26264 Middelkoop—Niemeijer, Mevr. A. C. G. E. W., v. d. Helstl. 14 — C. van, wasscherij, Spoorlaan 14 Miebes, J. F., apothekersbed., Vermeerlaan 22 Millecam, H., Middellaan 17 Minjer, Wed. N. C. J. de, Spoorlaan 48 Minjon, W. D. N., drogist, Julianalaan 35 T. 26216 miiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (W.D.N. MINJON - Bilthoven ( Drogist, Ass. Apotheker | Julianalaan 35, ai™ 9032? Tel. 26216 1 E Handel in: Drogerijen, Verfwaren, Chemi= = = calien, Parfumerien,ZiekenverpIegirigs=art. = Borstels, Zeemlappen, Sponsen, enz. iiihiii 1111 Minnaert, Dr. M. G. J., assistent R. Universiteit, Parklaan 70 Moesman, F. A., teekenaar, Ned. Spoorw., Overboschlaan 79 Mol, B., expeditiebediende, Pr. Hendriklaan 17
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer