Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0553 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
553
Warmwaterinstallatie d keukinforauis
111 Overdijkink, G. A., adj. houtvester, Julianalaan 202 Overeem, A., kruidenier, Jodenkerkhof 14 Overwijn, Mej. A. M. A., telefoniste, Julianalaan 249 — Mej. A. M. W., onderwijzeres, Julianalaan 249 — G. N., Julianalaan 249 Paans, J. E., kunstschilder, Julianalaan 172 T. 26354 Paauw, C. S. de, Soestd.weg 171 B — F. van der, ambt. Ned. Spoorw., Laurillardlaan 31 — J. van der, reiziger, Rembrandtlaan 6 Pakker, G. B., van Goijenlaan 36 Palland, W. van, aannemer, Spoorlaan 50 Palm, H., Insp., spoorwegpostkant., Bilderdijkl. 63 T. 26177 Palmboom, Dames, Beethovenlaan 22 Papenhuizen, C., correspondent, v. Goijenlaan 34 Papenhuizen, C., correspondent, Rembrandtplein 7 Parmentier, A., Gezichtslaan 10 Pape, Wed. J. W. J., geb. Twiss, Soestd. weg 146 Pater, D., landbouwer, Maartensdijkscheweg 14 — G., chauffeur, Ruijsdaellaan 1 ■— Wed. M., Soestdijkscheweg 293 Patist, A. P., Dir. groenten en vruchtenveiling Utrecht, Laurillardlaan 15 a T. 26096 Peeterman, G. C., Reclas. offic. Leger des Heils, Fr. Halslaan 7 — W. A., ambt. N.S., Middeilaan 22 Pelt, J. J., Jan Steenlaan 2 T. 26126 Pennekamp, A. B. W., winkelier, Bilderdijkl. 106 T. 26180 — firma, Wijnen- en Delicatessenh., Bilderdijkl. 106 Pentenga, A., commies Rijksbel., Albert Cuyplaan 5 Piepers, Dr. A. A., arts, Prins Hendriklaan 26 — Mej. E. H., Voorz. Huisvr. Ver., Soestd.weg 156, T. 26175 Pierson, J. L., predikant, Frans Halslaan 1, T. 26292 Pik, T., ambtenaar S.S., Parklaan 3 Plaats, J. van der, Pauius Potterlaan 16 Plasschaert, Dr. E. K., gep. Insp. Boschwezen in Ned. Ind., Da Costalaan 7 Ploeg, J., Dir. Postkant., Julianalaan 12 Poel, Wed. H. A. van de, Laurillardlaan 15 Poelman, W. M. J., ingenieur, Haydnlaan 36 Poeteren, H. v., restaurateur, Jan Steenlaan 8, T. 26477 Pol, B. P. van de, brandstoffenhandelaar, Julianalaan 115 T. 26078 Polis—Buchler, L. L., Julianalaan 282 Politiepost, T. 26001 Poll, H. v. d., bedrijfl. „Coop. Landbouwver. „De Bilt en Omstreken", Rembrandtl. 4
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer