Uw zoekacties: -

Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven

beacon
1 records
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-19_1929_0556 -
Titel:
Het adresboek van Zeist, De Bilt en Bilthoven
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1929
Pagina:
556
F a L . G ADELL A A V Tet 6 U 8 In 3 3«f'
114 — J. E., toonkunstenaar, Gerard Doulaan 21 Rooyen, P. J. van, chauffeur, Hertenlaan 5 Rossum, W. C. van, kantoorbediende, Rembrandtlaan 3 Royen, Mevr. de Wed. P. van, Julianalaan 34 Ruarus, W. J., koopman, Koppellaan 17 Rudolph, O., koopman, Soestdijksche weg 171c T. 26210 Ruig, A. de, arbeider, Leijenscheweg 15 — D. de, schilder, v. Dijcklaan 7 — Wed. R. de, Leijensche weg 13 Ruiter, J. de, arbeider, le Brandenburgerweg 5 — W. de, landarbeider, Oude Brandenb.weg 74 Riitte, ]. L. G. le, Soestdijksche weg 199 Ruwers, H., Soestd.weg 83 c Ruijs, A., ingen. Dir. Utr. Asph. Fabriek v/h. Stein en Takken, Hasebroeklaan 23 T. 26220 Ruijssenaars, J., timmerman, Koekoekdwarslaan 3 Ruijter, P. J. H. de, koopman, Rubenslaan 2 T. 26291 Rijkse, H., sigarenwinkelier, Soestdijksche weg 130 T. 26212 — T., landbouwer, Leijenscheweg 32 Rijn, Mej. A. C., onderwijzeres, da Costalaan 4 — F. j. v., employe „De Utrecht", Middellaan 11 — J. C. W. v., comm. chef ter seer. Utrecht, Haydnl. 50 Rijneveld, Wed. L., Beetslaan 27 Rijser, J. A., oud postdir., Julianalaan 20 boven Rijst, A. W. v. d., administrateur B.A.B., Middellaan 10 Saar, C. B. du, ambtenaar S. S., Gezichtslaan 8 Saatrube, B. W., chef de Bureau Ned. Spoorw., Koppellaan 22 Santema, M., gem. werkman, Patrijzenlaan 7 Saraber, W. P. C., ambt. N. S., Pr. Hendriklaan 40 Satter, Wed. H. C., Julianalaan 214 Scalonge, H. W., arts, N. Beetslaan 13 Schaap, H., brievenbesteller, Hertenlaan 37 Schaecken, C. J., kleermaker, Vinkenlaan 27 Schaik, Dr. C. A. van, arts, Soestdijkerweg 113 T. 26059 -— D. van, arbeider, Jodenkerkhof 29 — Wed. E. van, Julianalaan 79 T. 26063 — Mej. J. van, administratrice, Spoorlaan 28 Schappert, F. L., v. Dijcklaan 7 Scharrenburg, H., bode, Jachtlaan 14 — Jr., J., timmerman, Patrijzenlaan 3 — Sr., J., arbeider, Jachtlaan 14 Scheers, P. W., hotelhouder, Julianalaan 280 Scheffer, W. E., Julianalaan 196 Scherpenzeel, E. van, assuradeur, Gezichtsl. 68, T. 26138 Scheuer, Mej. A. J., Julianalaan 224 Schieke, Wed. A.
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer