Uw zoekacties: -

Tekstbank

Hier vind u die collecties die bestaan uit gedrukte teksten, zoals kranten, adresboeken en tijdschriften. De teksten zijn gescand en door OCR tekstueel doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

De bibliotheek bevat alle boeken die u kunt lezen in onze studiezaal. U kunt geen boeken lenen en mee naar huis nemen.

Zoeken

Natuurlijk wilt u vinden wat u zoekt. Om het resultaat zo optimaal mogelijk te laten zijn, geven we u een aantal tips en aanwijzingen:

  • Via het zoekveld linksboven kunt u zoeken op één of meerdere woorden, op een hele zin (zet deze dan wel tussen “aanhalingstekens”), op een toegangscode of op een jaartal. Gebruikt u meerder zoektermen, scheidt de zoektermen dan door een spatie.
  • De gevonden zoekterm wordt gearceerd in een opgelicht tekstblok weergegeven.

Sortering resultaten

U kunt de zoekresultaten sorteren op Laatste wijziging (oplopend/ aflopend).

Gebruik van zoekfilters

U kunt uw zoekresultaten verfijnen door gebruik te maken van de beschikbare filters. Kies bijvoorbeeld een archiefdienst of een bron.

Wildcards

Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Tijdens het lezen

  • Klik op het stuk dat u wilt bekijken. U ziet nu een scan van de pagina en een tekstweergave. De weergave van de webpagina kunt u veranderen met de knopjes in de grijze balk bovenin.
  • De andere pagina’s van de betreffende tekstbron ziet u aan de zijkant in het scherm onder elkaar staan. De pagina met de groene achtergrond is de pagina die u op dat moment bekijkt.
  • Onderaan de gevonden pagina vindt u functionaliteiten zoals in- en uitzoomen, draaien, selecteren van een uitsnede, downloaden en bladeren naar andere pagina’s.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Adresboekpagina
NL-ZtGAZ_9001-01_1890_009 -
Titel:
Gemeente Zeist, alphabetische naamlijst der ingezetenen
Beheerder:
Gemeentearchief Zeist
Jaar:
1890
Pagina:
9
350
haamwyzcr van Ghmcente- en ParlicuUer£ InsteRingen ent. te Zeist.
"W. van Dijk, PW, Secretary. £ Geytenbeek, Pettningmceeler. C. W. A ben. M A. H. Yiaser.
J. G re rea. P. Hoogstraten.
Armbestuur A. van Engelen.
Instellingen van Openbaren Dienst. Direote Belastingen. A. Bonthuia, Klerk. A. Glaser, JDeurwaarder. I). Deijer, Commie* le llatse. E. Ziegeler, n 2e v " '3^ ■ V^-'u-V : .v% - ' f'"i v^>' ' College van Zettora
r*t
i *• - 'mm
- :m
G. Costerman, Voorzitter. 3. M. van der Hey den, Seeretarit. 3. Versteee Jaar v. Affcr. 1890. F. Geytenbeek. u tt A. J. Kraan. h 1892. G. Eitman. v * Indirecte Belaating. Jhr. ~F, H. ran de Ppll, Inspectevr te Zeitt. 3. J. Fabius, ontvanjer der registr. te Wvk Dvurstede. " Nederlandsche Bank. A. Yosmaer, Corretpondent voor Zeitt. Port- en Telegraafkantoor. Geopend: van Joni tot October op werkdaeen van 8-12, 1—4 en 57,-9 are M/ Tan c,, Norember tot Mei 8 ~ 12 » 1—»'/» en 6 /»—o'/j. nre. Op Zou- en Feeetdagen van 8—11 en van 8—0 ure. P. Valter, Directeur. < > Mei. T. E. Winkler, Adtitienie. J. Sonneveldt, geagr. ilerJt. £ J. Kaan, Sumumerair,
V:;-..; "'v. ' L - Gro i he J-Thzn., Secretaru-Penningm. m*' 5" de ■ Pestera Bcnsik, Heemraad. Mr. G. C. D. E. baron v. Hardenbroek te Bpmkik, ■ Heemraad.
pe Kerke
J. E. A. Ds. Th. 1 P. \V ems £ J. Meerdi Q. Verdoi
; v Waterachap de Biaachopswetering. G. Costerman, Schout. GrotheJ.Thzn. Secretaris en Penningm. m n rde Festers te Buk«lt Heemraad, Mr. U. 0. D. E. baron van Hardenbroek te Bwhktk, Heemraad. Waterachap da Biltaehe en Zeiater Grift. h' w' ® )aron Tan Boetzelaer, Pretident. Jhr. J. van den Bosch, f TI Mr. J. E. W. Twiss, 7 Seemraden. M. van Marwijk Kooij, ] G. Wielheesen, Bode.
W. Pijpei WBSBKm?' Pre
■Li. .4
j:
mt.
'
Brieven en Talegrambestollera, S. de Meyere. H. van Kooten. E. Eijkse. B. Achterbereh. M. van den Brand.
A. 3, van Amerongen. J. van de Flier. iS. van Straten. G. Klomp, telegr.lesl.
Waterachap .Zeiat" G. Costerman, Schout te Zeitt.
Commiaale van Administrate .Odijkersteeg". ^ hr - J - E - Hujdecoper, Voorziiter. m' \r^ S V^ rr ? AI i ? . " ecreiari *-I'^">iingm. E. baron v. Hardenbroek te Bukbik. Commiaale van Adminlatratie .Weg van ZeJat naar hat Hois ter Heide R . G. Costerman, Voorsitter. J A E ; Huydecoper, Seeretarit-Penningm. * J. Sickioghe. Commiaale v. Administratle ,Weg v.Zelst naar Bunnik." ^| ir * E. de Pesters te Bunnik, President tl t te ® unn 'ki Secretaris-Penningm. •L hr - J • B- Hnydecoper te Zeist, J G. Costerman, burgemeeat. van Zeist, f r ^ Mr. G. C. D. E baron v. Hardenbroek i w " bnrgemeester van Buitnik, ) Commiaale van Adminiatratie „DoIderscheweg" G. Costerman, Pretident. Jhr. K. J. A. H. Earn van Bottestein, Secreia- Tu-Penningmeetter. Mr. J. J. Clotterbooke Patijn ran Kloetinge.
G. Coster Mr. C. B , J. E. A. .Thr. J. E Th. Kahu A. Couv6i J. Meerdi
; Mevr. B. H MevT. J. Penninq i Mei. M. '• Me], J. F
Mej. M. F - Mej. M.
Oader Chr. Mara " J. E. Eie j G. Kampl J. Goosse: • J. W. Hi ? W. Elzinj * F. Eking! I D. Verkei Onder de zia 3. "Wallen C. van Gi I G. van dc
Stoomdrvkkerij „dt Industrie J. van Druten — Voorstraat 501.
8TEER0BDKWEEKEN. uitvoering.
J. VAN
Uit
, ,. r - i'V-
, ' v '
«raBBla
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer