Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 81

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 81
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
81
Is onderdeel van:
tarief van 3 december 1855 werden ingetrokken en op- nieuw rekening houdend met de wensen van G. S. vastge - steld.
5. De doodenweg of dood laan (1875)
Ongetwij fe ld zal in de meeste gevallen de begrafe- nisstoet via de Heuvel (thans Voorheuvel, schr.) naar de begraafplaats gegaan zijn. Doch ook achter de be- graafplaats ontstond een verbinding tussen de Utrecht- seweg langs "Bloemenheuvel" achter de molen "De Vriend- schap" naar wat thans de Bergweg heet. Deze weg werd op de legger van 1875 aangeduid a l s "Doodenweg of Dood- laan" en heet tegenwoordig: Van Reenenweg (9) . Zoals blijkt uit de raadsnotulen van 11 october, 26 october en 19 december 1892, vond eerst toen de verharding van de "Doodweg" plaats.
6. Discussie herstel doodgraverswoning (1884) In de raad van 2 september 1884 kwam naar aanleiding
van het rapport van de architect van de gemeente de kwestie van het herstel van de doodgraverswoning aan de orde. Het lid Van Asch van Wijk is ter plekke gaan kij - ken en vraagt zich af of het niet voldoende is "alleen den doorrit te verhoogen en het gebouw aan weerszijden te laten 200a1s het is". Reden om een mooie geve l aan te brengen zie t hij niet want er staan toch bomen die het zicht daarop benemen. Na enige verdere discussie waaraan ook de raadsleden Huydecoper, Van Oosterwij k Bruijn, Meerdink , Kraan en Malefij t deelnemen, besluit de raad op voorstel van de voorzitter, burgemeester G. Costerman, de zaak verder t e laten onderzoeken, daar "het doen verheffen van de vloer van het lij kenhuis belangrij ke invloed op den prij s zal hebben". In de vergadering van 2 september 1884 (11) komt dan
de raad aan de hand van een nader rapport van de archi- tect tot de conclusie dat het herstel van de doodgra- verswoning doorgang moet vinden.
71
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer