Uw zoekacties: Seijst, 1984; p. 19

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1984; p. 19
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1984
Pagina:
19
Is onderdeel van:
chaam, en van ieder lid deszelven zal kunnen strekken. Om die redenen ziet de gemeente af van deelname aan de verkiezingen, al zal z ij wel de gekozenen als wettig erkennen en de burgerlijke wetten en verordeningen res - pecteren. Representanten besluiten hiermee genoegen te nemen. Zo op het eerste gezicht lijkt deze stap der broeders bijzonder succesvol. De leiding van de gemeen- te toont zich over het resultaat zeer tevreden. Het is echter duidelijk, dat deze stap bij de nieuwe machthebbers blijk geeft van een zekere mate van poli- tieke nalviteit. Zij was niet geheel van gevaar ont- bloot. Immers, de eigenlijke aanleiding was de ver- plichte ondertekening van het Declaratoir door de kie- zers, wat aan sommige Representanten niet was ontgaan. Niet
ondertekening van deze verklaring zou echter
gemakkel ijk kunnen worden gelnterpreteerd als oranjege- zindheid, en dat was i n dez e fase van de revolutie een bedenkelijke daad, vooral daar zij in naam van de gehe- le gemeenschap was aangekondigd . Zo werd dat ook aangevoeld door de Uniteits- direktie
te Herrnhut. Door de stremming van het postverkeer was men daar pas veel later op de hoogte van het gebeurde, en zodoende kon men niet eerder dan op 6 juni zijn me- ning kenbaar maken. Dit gebeurde in een schrijven van Unitätsdirektor Johan Loretz aan de predikant van Zeist Hermann Richter (die overigens net een week tevoren was gearriveerd en niets met de zaak had> te maken gehad). Lo ret z schrij ft 17) dat men te Herrnhut to ch wel enigs- zins van deze stap was geschrokken. Aangezien de ver- klaring was gesteld in naam van de Broedergemeente , zou deze gemakkelijk tot de conclusie kunnen leiden dat het hier ging om het officiäle standpunt van alle gemeenten de r Hernhutters en zo onnodig de verdenking bij rege- ringen kunnen doen rijzen, dat de Hernhutters pretende- ren binnen het staatsverband een apart lichaam te vor- men, niet alleen religieus, maar ook politiek, afge- scheiden van de overige burgers. De waarschuwing van de Representant Essenius is in deze zeer duidelijk en ver- dient a lle aandach t. Gewezen wordt ook nog op de ge- meenten in Noord- Amerika, waar de broeders actief be-
18
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer