Uw zoekacties: Seijst, 1986; p. 67

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1986; p. 67
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1986
Pagina:
67
Is onderdeel van:
daarvoor onverschillig is, heeft geen toekomst. "Al dateert de geschiedenis van Zeist ' eerst uit het
jaar 800-900 en heeft het dus niet zulk een illuster verleden als bijv. Hoerden, Franeker, Harlingen" en veel andere kleinere steden, die wel over een met zorg bijeengehouden historische verzàmeling beschikken, toch wil het mij voorkomen dat met ' ijverig speuren uit de geschiedenis van Zeist veel merkwaardigs bijeen worden gebracht. "Hen behoeft slechts de dezer dagen bij den boekhan-
del Kraal verschenen "Gids van Zeist" te raadplegen om in die opvatting gesterkt te worden.
" Zoo lezen wij daar op blz. 16, dat bij besluit van '
den gemeenteraad van Zeist va'n 11 april 1876 aan de Gevangenpoort te 's-Gravenhage werden afgestaan, de radbraakmachine , Hals- en Duimschroeven, benevens de schandbeugels, enz., welke voorwerpen langen tijd
in het gemeentehuis waren bewaard en die den Heer Van Odijk in de jaren na 1677 hebben gediend als hulpmidde- len voor de "hooge, middelmatige en lage rechtsuitoefe- ning over Zeist, Driebergen, De Breul, Kattenbroek, Stoetwegen en Schaerwijede". Zouden deze curiosa in een Zeister Huseum of Oudheidkamer, niet beter tot hun recht komen dan in de gruwelkamer van de Gevangenpoort, die met dit soort artikelen, afkoms tig ook uit andere plaatsen, is volgepropt? "Als Zeist reeds eerder had beschikt over eenige mu- seum-gelegenheid dan zouden daar ongetwijfeld ook zijn ondergebracht de destijds op het Galgenveld (in de om- geving van de Schaerweijdelaan) gevonden 8 meter lange ijzeren ketting en de stukken van de 'zware galgpalen (blz. 42 van de Gids) . "Hetzelfde zou het geval zijn geweest met de looden
doos (met oorkonde, het legioen van eer en een gouden, Napoleon) door Franse soldaten,' in 1805 in de pyramide' van Austerlitz neergelaten. In 1893 is deze looden , bus ',' opgegraven en vermoedelijk bij gebrek aan een meer aan- gewezen instituut aan het Rijksmuseum geschonken 80 van de Gids).
" "De geschiedenis ,der gemeente.; 58 " , voor,' het heden ,
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer