Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 6

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 6
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
6
Is onderdeel van:
ontvangen op dinsdag- en woensdagmorgen bezoeker s in het Sl ot . Zij verstrekken dan ook mondeling inlichtin- gen.
Van de nieuwe aanwins ten is ve r s lag gedaan in he t Bulletin, 12, 1982, pag. 64. Alle gever s zij n door de secretaris bedankt. Er zijn in deze ve rslagperiode onder de zorg van de
heer K. Schar t en weer 4 Bulletins verschenen. De Stich-
ting dankt de redacteur voor zijn werkzaamheden . Het aantal contribuanten bedraagt thans 440 . Werving
van nieuwe contribuanten is voor onze Stichting van l evensbelang. Ook het aantrekken van nieuwe vrijwilli- gers heeft een hoge prioriteit. De Stichting word t nu door een te gering aanta l actieve leden gedragen.
V. A. M. van der Burg
Ve r slag van de Archeol ogi sche \,erkgroep over 1982 Over de grafheuvels onder Austerlitz valt - verwij -
zend naa r het vorig j aarver slag in ons Bulletin, 12, 1982 , pag. 5 vlg . - I'e inig nieul's te melden; twee tu- muli zij n door de " zandgronden- gr oep" van de utrechtse afdeling van de Archeologische Werkgemeenschap voor Neder l and (AWN) globaal onderzocht. I nte r essant i s , dat onlangs een oppervlakte- gr af , een crematiegraf met pot- scherven uit de bronstijd (2000 - 500 v . Chr . ) i s ge- vonden; het eerste graf van dit soor t in onze omgeving . Meer tijd werd besteed aan nader onderzoek van de
Wallenburg door leden van dezelfde groep; binnen af- zienbare tijd zal daarover een publikatie verschijnen daar de I'erkzaamheden nu zijn afgeslo t en. Staa t sbosbe- hee r heeft plannen om de Wallenburg of Wallenberg te "restaurerenll
, Onderzoek naa r het zgn . Franse
op de vas tst elling van de plaats gerij en, van de - centra le ( ?) - ten en twee re dout e ' s .
Kampement leverde van bakkerijen en keuken, van enige
o .m. sla- put-
Vorenstaande gegevens ontving ik van de heer H. Fok- 5
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer