Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 36

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 36
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
36
Is onderdeel van:
De prijszetting die van overheidswege plaatsvond voor
brood en vlees geef t de volgende bedragen in stuivers per pond: we voegen er de prij zen voor boter en kaas aan toe;
1 roggeb r ood 3 à 3 1/8 1 wijtebroo t 3 à 5 fran s wittebrood 4 rund- en schapenvlees 4 kalfsvl ees 5 boter kaas
Het i s duide lijk dat dit voor de ze i s ter arbeider in
die f r anse tijd leven op of onder het bestaansminimum betekende. Ove r de landarbeiders, werkzaam op de diverse boerde-
rijen, in de bosbouw en op de heide- ontginningen, vin- den we weinig gegevens . Duidelijk wordt het wel dat ook en voora l hier veel armoe geleden werd . We kunnen dit af l eiden uit een s taat der "inwoonderen" , die medio 1812 aan de onderprefect
toegezonden. Onder het hoofdje "ihj ze van opvoeding der kinde ren"
wordt daar vermeld dat het onde r wijs slech t i s , daar de mee s te kinderen "almede " van daghuurders (landarbei- ders) zijn, die in hutten op de heide wonen. Hieruit kunnen we de erba rmelijke woonomstandigheden opmaken en t evens dat het ana lphabetisme groot moet zijn geweest. De laa t s te van dergelijke plaggenhu t t en s tond in 1879 nog op de heide ter hoogte van de tegenwoordige Panweg . Het rapport vervolgt: "Hat de voeding betreft : gege-
ten werden "aardappelen en brood, dat nog door de ar- moede bij het gemeen s l echt is te bekomen; de hooge re standen genezen zich met de gewoonlijke burgerkost". Er komen zoal s te begrijpen is nogal wat z iekten voor
en de rapporterende (Broedergemeente-)arts J.Ch . Kau l- f usz meen t dan ook dat : "de gro t e armoede, het hieruit on t s t aande gebrek aan nuttigste levensmiddelen bij de arme volksklas, die bij deze geheel ontberen van zout, voor de bewaring der gezondheid zeer nadelig zijn en ziekten ten gevolge hebben, van welker kwaadaardigheid
32
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer