Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 50

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 50
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
50
Is onderdeel van:
wlJze op te knappen. B. en W. zouden dan hun voorstel kunnen herzien en de beslissing zou voorloopig kunnen worden aangehouden. De heer AALFS zegt geheel accoord te gaan met hetgeen door mevrouw Bakhuis-Holters is opgemerkt. Spr. meen t dat het misschien wel mogelijk zal zijn het tegen- woordige ziekenhuis te verbouwen doch wanneer dan gebouwd zal worden op den grond, die nu als tuin wordt aangelegd, zou deze som van f 1. 700, - - zeker weggegooid geld zijn. \,ethouder ADRIAANSE vraagt welk voorstel nu aan dE> orde is, dat van B. en W. of dat van mevrouw Bakhuis, om de zaak aan te houden. De VOORZITTER zegt dat mevrouw Bakhuis nog geen voor- stel heeft ingediend. Mevrouw BAKHUIS- \,OLTERS stelt voor de behandeling van dit voorstel heden aan te houden en B. en W. uit te noodigen de zaak nader te overwegen. De heeren VAN DEN BRINK en KNIPSCHILD steunen dit voorstel. De VOORZITTER stelt thans het voorstel van mevrouw Bakhuis aan de orde. De heer ADRIAANSE meent, lettende op hetgeen door mevrouw Bakhuis i s gezegd, dat het haar doel is eerst van B. en W. t e vernemen of er plannen voor een nieuw ziekenhuis in voorbereiding zijn. Spr. wil er echter op wijzen dat zelfs indien vandaag besloten was t ot den bouw van een nieuw ziekenhuis , er nog zooveel tijd overheen zou gaan eer die inrichting vol tooid was, dat er alle reden zou zijn den tuin nu eerst wat op te knappen. Daarom is Spr. tegen uitstel . Nog kort geleden stond de Raad een crediet toe van f 5.000,-- voor den bouw van een pavilj oen achter het zieken- huis. Dit gebouwtje dat ten gevolge van de staking nog niet eens gereed is, kan men nu toch maar niet weer af gaan breken . Mevrouw BAKHUIS-WOLTERS is het niet eens met den heer Adriaanse. Wanneer er bij B. en W. plannen voor een nieuw gebouw mochten bestaan en het nog 3 j aar zou duren eer dit voltooid was, zou het toch geld weg-
43
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer