Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 64

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 64
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
64
Is onderdeel van:
van zlJn militairen dienstplicht door den man . Het meest klemmende argument voor het verleenen van ont- slag aan de onderwijzeres, die in het huwelijk treedt, is naar Spr. meening echter de huidige toe- s t and van het Nederlandsche volk . Waar een groot aan- tal manne l ijke werkkrachten werkloos moeten blijven, gaat het niet aan, door het in functie doen blijven van de gehuwde vrouw, te bevorderen, dat in enkele gezinnen twee kostwinners zijn . Men kan in dezen tijd het gezinsleven niet genoeg beschermen . Daarom zal Spr. gaarne haar stem aan dit voorstel geven" . \,anneer op 27 januari 192 7 de heer Van Nieuwenhuizen
(S . D.A.P.) bij de algemene beschouwingen alle raadsle- den onder de loupe neemt en daarbij opmerkt, dat hij het enige vrouwelijke raadslid uit piëteit niet zal bespreken omdat zij geen gemakkelijke taak heeft, maar daarbij betreurt, dat zij het juis t was, die de rechten van de vrouw tegenwerkte toen het ging om het ontslag van de gehuwde ambtenares, kan zij niet zwijgen. Ze re- ageerde als volgt:
"Mevrouw VAN HOOGSTRATEN- SCHOCH wil geen politieke
rede houden. H.i . is dat hier de plaats niet voor. Aan onze kiezers zijn wij rekenschap verschuldigd, zegt Spr. De heer Van Nieuwenhuizen schijnt zich tot gewoonte t e hebben gemaakt om bij de behandeling der begrooting al zijn medeleden van den Raad eene beris- ping toe te dienen. Spr. kan zich voorstellen , dat hij over haar handelingen hier niet tevreden is. Was dit wel he t geval, dan zou Spr. niet langer tot de Chr. Historische partij behooren. De dingen zijn niet zoo eenvoudig als de heer Van Nieuwenhuizen meent. De gemeente financiën zouden er zeker heel anders voor staan, als voldaan werd aan alle eischen, die de S.D.A.P . stelt. Dat Spr . als eenig vrouwelijk lid van deze vergade-
ring een bij zonder moeilij ke pos i tie zou innemen, gelijk de heer Van Nieuwenhuizen beweerde, heeft zij zelve nimmer gevoeld. Integendeel, ZlJ heeft niet anders dan waardeering voor de houding door de andere leden tegenover haar aangenomen .
57
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer