Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 77

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 77
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
77
Is onderdeel van:
Begraafplaatsen te Zeist
1. Inleiding De Nieuwe Zeister Courant van donderdag 31 maart
1983, blz. 19, beva t een "Pleidooi om oude zeister be- graafplaatsen met behulp van de Honumentenlij st te be- houden". In het onderstaande wil ik de geschiedenis van de gesloten oude Algemene Begraafplaats aan de Bergweg met zijn karakteristieke toegangspoo rt je schetsen . Deze begraafplaats werd in 1829 aangelegd en in 1830 in ge- bruik genomen. Daaraan was voorafgegaan het gedurende vele eeuwen
rondom en in de Oude Kerk aan de Dorpsstraa t te Zeist begraven (1) . De aldaar gevonden tufstenen "doodkis- ten", die 100 à 150 j aa r ouder zijn dan de voormalige Oude Kerk van 1180, s tammen zelfs uit de tijd dat te Zeist een houten kerkje s t ond . Vanaf 1728 is uit de jaarrekeningen bekend of men in de kerk dan wel op het kerkhof is begr aven. Sedert 1755 be s t aa t het eigen kerkhof va n de Evange-
lische Broedergemeente t e Zeist. Personen, die daa r op begraven we rden, betaalden evenwel 2en bedrag "kerke- gerech t igheid" aan de Oude Kerk. De r . k. bewoners van Zeis t , die sedert 1580 bphoorden t ot de statie Bunnik, werden op een enke l e uitzondering na aldaar begraven. Eerst in 1853 krijgen de Katholieken van Zeist een eigen kerkhof achter de r . k. kerk aan de Utrechtseweg . Het r.k. kerkhof is in de jaren 1975/ 1976 in gedeelten gesloten. Toen het kerkhof rond de Oude Kerk aan de Dorpsstraat
volraakte, legde men er in 1797 een verdieping bovenop. De eer ste begrafenis op de aldus ve rhoogde begraaf- plaa t s vond in december 1797 plaats. Het gedeel t e, dat niet we rd ve rhoogd, kreeg ·de naam "verloren" kerkhof. Vanuit Fr ankrijk va tte tijdens de periode van de in- lijving 1810-1813 de mening post dat begr aven i n de kerk of in het hart van het dorp of de stad niet strookte met de hygiëne. Toen in 1825 bij de wet werd bepaald dat er niet meer in de kerk begraven mocht wor-
67
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer