Uw zoekacties: Seijst, 1983; p. 79

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

 
 

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1983; p. 79
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1983
Pagina:
79
Is onderdeel van:
begraafplaats" zou kunnen worden aangelegd . Het betro f
"een stuk lands, ter grootte van 85 Roeden ( .... ) tegen een billij ken prij s ( .... ) zijnde hetzelve gelegen aan den "eg naar den Heuvel (thans Bergweg geheten, schr.), op een afstand van 922 ellen (=meters, schr.) of tien minuten van het tegenwoordige kerkhof" . Bij de verkoop i n 1829 was het terrein een "sparrenboseh". De gemeente Zeist betaalde er 600 gulden voor (4). Rondom de nieuwe begraafplaats werd een gracht gegra-
ven. De daarbij vrijkomende grond diende ter ophoging van het terrein. Aan de binnenkant van de gracht kwam een beukenhaag en de begraafplaats werd met een ijzeren hek afgesloten. Aan weerszijden van di t hek werd aan de ene kant "eene doodgraverswoning" gebouwd en aan de andere kant "een doodenhuis" met de moge lij kheid de noodzakelijke gereedschappen aldaar ook te bewaren. In 1830 vond de eerste begrafenis op de nieuwe be- graafplaats plaats (5). De begraafplaats kende 4 cate- gorieën: grafkelders, eigen graven, huurgraven en gra- ven voor onvermogenden. Tevoren had op 7 october 1829 (6) de dispensatie (=ontheffing, schr . ) van de verplichting tot het metse- len van een ringmuur rond de begraafplaats van de zijde van het college van gedeputeerde staten van Utrecht plaats gevonden. Reeds op 8 april 1829 werd in de ge- meenteraad geconcludeerd dat deze verplichting voor de gemeente een aanzienlijk bezwaa.r zou opleveren en daar- toe zelfs "eene geldleening" zou moeten worden aange- gaan. Het toen gedane verzoek om ontheffing had succes. Zeis t had in 1830 een ver buiten het dorp gelegen nieuwe begraafplaats.
3 . De dubbele grafkelder voor burgemeester Van Bern Na zijn afsc heid als burgemeester van Zeist bleef
F. N. van Bern op "Weltevreden" aan de Utrechtseweg te Zeist wonen. Zijn geschilderd portret is nog s t eeds in het gemeentehuis van Zeist aanwezig . Uit de notulen van de raadsvergade r ing van 18 november 1850 blijkt da t men aan de oud-burgemeester een afscheidsgeschenk op ver- zoek heeft gegeven:
69
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer