Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 4

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 4
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
4
Is onderdeel van:
Jaarverslag novembe r 1980 tot en met november 1981 Vrijdag 19 december 1980 kwam de Raad van Beheer in
het Slot bijeen. In deze vergadering kwamen vooral de activiteiten van de werkgroepen ter s prake, met name van de werkgroep plaatselijke monumentenlij st en de excursiecommissie . Daarnaast werd gesproken over de publikaties en lezingen. Vrijdag 30 januari 1981 kwam het dagelijks bestuur
bijeen ten huize van de vice-voorzitter. De vergade- ring was gewijd aan de opvolging van de secretaris, mr dr H. Emmer, die aankondigde te willen bedanken per 1 juli 1981 . Afgesproken werd dat vanaf die datum mr dr V.A.M. van der Burg, de tweede penningmeester, het secretariaat zou waarnemen . Als opvolger van de tweede penningmeester zou drs Th.G.P .M. Ruijs voorgedragen worden. Voorts deden in deze vergadering de dames Mol- len en Bertoen verslag van hun werkzaamheden. De heer Meerdink berichtte over zij n activiteiten als lid van de begeleidingscommissie plaatselijke monumentenlijst. Tenslotte werd besloten tot de reducering van de prij- zen van een aantal publikaties van de Stichting . Op 16 mei vond de excursie plaats naar Ij sselstein,
waar het stadhuis met museum, de grote kerk en de kas- teeltoren werden bezocht. Woensdag 3 juni hield de provinciaal archeoloog, drs
W.J. van Tent, in het Slot een lezing over het onder- werp: "Het werk van de provinciaal archeoloog met name in de provincie Utrecht". Op de Historische Dag van de Stichtse Culturele Raad te Rhenen op 30 mei was onze Stichting door de dames Hollen en Bertoen vertegenwoor- digd.
Vrijdag 19 juni vergaderde het dagelijks bestuur ten
huize van de vice- voorzi tter. In deze vergadering werd afscheid genomen van de eerste secretaris mr dr 1-1 . Emmer, die 13 jaar deze functie bekleed heeft. De heer Emmer gaf als zijn wens te kennen lid van de Raad van Beheer te willen blijven . De Stichting is de heer Emmer veel dank verschuldigd voor he t in de afgelopen jaren
3
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer