Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 5

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 5
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
5
Is onderdeel van:
verrichte werk . Vanaf 1 juli treedt als "aarnemend eer s t e secr etaris mr dr V.A.M. van der Burg op . Voorts werd besloten t ot publikatie van het boek: "De molens van Zeist" van dr K.I< . Galis. Tevens kwam aan de orde de kwestie van de voortgang van de uitgave van de IIBr onnen voor de Geschiedenis van Zeist" . Ten- slotte vond een eerste gedachtenwisseling plaats over de opzet van de "Open dag" op 12 sep t ember a . s. Dinsdag 28 juli vergaderde het dagelijks bestuur in
het Slot over de voort zetting van de uitgave van de "BronnenlI . Besloten werd de gepensioneerde ambtenaar mr F. Doeleman te Utrech t te benaderen met het ve r- zoek dit werk op zich te nemen onder begeleiding van de heren Andries en Gr aafhuis , beiden verbonden aan de Gemeentel ijke Archiefdiens t te Utrecht. Tevens werd een afrondende bespreking gehouden m. b. t . de "Open dag" van 12 september a. s . De nadere uitwer- king van deze ac tiviteit werd gedelegeerd aan de he- r en St olk, Van der Burg, Visser en Ruijs. Zaterdag 5 september vond de dagexcursie plaats
naar Buns choten en Spakenburg . De "Open dag" op 12 sep t ember van 10.30 t ot 17 .00
uur in he t Slot is een s ucces geworden . Meer dan 500 mensen bezochten het Slot, waar de kamer van de Van de Poll-Stichting voor het publiek was opengesteld. Tevens was een tentoonstellingszaal ingericht met een keur uit de ver zameling van de Van de Poll-Stichting: de iconografische a tlas , de geografische kaarten, de ansichten , de krantenknipse l s en de aanwins t en van de afgelopen j aren , alsmede voonJerpen betrekking heb- bende op de familie Van de Poll. Op deze wij ze vierde de Stichting het 30-jarig bestaan. Ook een wandeling door oud- Zeist was georganiseerd, waarin de kerk van de Broedergemeente en de N. H. kerk aan de Eerste Dorpsstraat waren opgenomen. Tevens werden er op die dag in he t Slot ext r a rondleidingen gehouden. Zonder de medewerking van de Zeister Kuns t stichting en de dames Moll en en Bertoen was deze ac tiviteit van de
4
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer