Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 6

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 6
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
6
Is onderdeel van:
Stichting onmogelij k geweest. Rond de "Open dag" verschenen in de plaatselijke pers artikelen die de aandacht voor het werk van de Van de Poll-Stichting vroegen . Die dag meldden zich ook nieuwe contribuan- ten. De opening vond plaats om 10.30 uur door de vice- voorzitter . Aan de auteur van "De molens van Zeist" werd toen het eerste exemplaar aangeboden. Op woensdag 4 november vergaderde het dagelijks bestuur weer in het Slot ter voorbereiding van de vergadering van de Raad van Beheer . De Stichting is de dames Mollen en Bertoen voor hun werkzaamheden grote dank verschuldigd. De iconografische atlas is goeddeels opgezet. De documentatie is bijna · geheel bij. Ook de andere archiefwerkzaamheden maken goede vorderingen. Met het opstellen van een toegankelijke catalogus van de bibliotheek is een begin gemaakt. Genoemde dames en de heer K. Scharten ontvangen op dinsdagmorgen en woens dagmorgen in het Slo t regel- matig bezoekers . Zij verstrekken aan hen ook de no- dige inlichtingen. Er zijn in de verslagperiode weer vier "Bulletins" verschenen. Aan de heer K. Scharten is de Stichting voor zijn redactiewerkzaamheden . grote dank verschul- digd. Het aantal contribuanten vertoont de zo gewenste stijging en bedraagt thans 436.
V. A.M. van der Burg wnd eerste secretaris
Verslag van de Archeologische Werkgroep over 1980/1981
Reeds werd in het verslag over 1980 - niet gepu- bliceerd in ons Bulletin - vermeld, dat in dat jaar het terrein-verkennen in onze gemeente - en aangren- zend oostelijk gebied - grotendeels stillag.
5
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer