Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 9

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 9
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
9
Is onderdeel van:
Verslag werkgroep t entoons t e llingen 1981 a .
Open dag Ter gelegenheid van he t 30- j arig bestaan van de Van
de Poll-Stichting is op 12 september in het Slot een "Open dag" gehouden . In da t kader is een overzichts- tentoonstelling georganiseerd van de verschillende verzamelingen, welke in de loop der j aren door onze Stichting opgebouwd z ijn: zo konden de bezoeker s van de "Open dag" inzage krijgen i n de bj.bliotheek, de topografis che atlas , de kaarten en de krantenknip- sels .
Naast deze algemene informatie werd in de expositie
ook ingegaan op dr ie s pecifieke thema ' s, t e weten: - "het oudste gedeelte van Zeist" (onder welk thema ook de bewoners van het hu is "Beek en Royenll familie Van de Poll);
, - de
- "de zeis ter molens" (in verband met het dezelfde dag vers chenen boek van dr K.l" Galis) ;
de zeister muziekverenigingen. Het . eers tgenoemde thema was zodanig opgezet , dat
aan de hand van fo to 1 s als he t ware een wandeling
door het verleden gemaak t werd, beginnend bij het Slot, langs de Brouwerij , over de Karpervijver, door het oude dorp met de Oude Kerk en - via het Broeder- en Zusterplein - weer terug naar het Slot. Om te laten z i en wat er nog van dit oude Zeist resteert , was t evens een werkelijke wandeling opgezet, waartoe aan de bezoekers een s peciaal voor deze dag geschre- ven routebeschrij v ing werd uitgereikt. De route en t eks t zijn mede ontleend aan de historische wande - ling, welke de V. V . V. - Zeist regelmatig organiseert. Ook van de heer Blijdenstein (kun s thistoricus bij de gemeente Zeist) ontvingen we gegevens ten behoeve van deze routebeschrijving. Gedurende de "Open dag" be-
8
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer