Uw zoekacties: Seijst, 1982; p. 10

Bibliotheek

Het gemeentearchief bezit samen met het Zeister Historisch Genootschap een enorme boekencollectie over de gemeente Zeist en de regio, over algemene geschiedenis en met handleidingen voor historisch onderzoek. U kunt de boeken niet lenen, maar wel in onze studiezaal inzien.

Heeft u een boek gevonden dat u wilt inzien in de studiezaal, gebruik dan de aanvraagknop rechtsboven de beschrijving van het boek. Onze collega neemt contact met u op voor het maken van een afspraak.

Hulp bij uw onderzoek
De informatie op deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de studiezaal via gemeentearchief@zeist.nl of telefonisch via 14030. We helpen u graag op weg.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat, dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Deze vult u in bij ‘Alle woorden’. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven, met spaties ertussen. U krijgt dan de stukken te zien waar al uw zoektermen in voor komen. Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Uitgebreider zoeken
  U kunt ook meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In ieder veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld
 • Zoeken met NOT en OR
  Meerdere zoektermen worden automatisch gecombineerd (functie AND). U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de  functies  NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".
 • Verfijnen
  In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is. U vindt de verfijnopties links van de zoekresultaten.
 • Sorteren
  De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen. U vindt de sorteeropties in de gele balk boven de zoekresultaten.
 • Wildcards
  Het gebruik van wildcards vergemakkelijkt het zoeken:
  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Tijdschriftpagina
Seijst, 1982; p. 10
Titel:
Seijst
Beheerder:
Zeister Historisch Genootschap
Jaar:
1982
Pagina:
10
Is onderdeel van:
s tond tevens de mogelijkheid, de Oude Kerk en de kerk van de Evangelische Broedergemeente te bezich- tigen; de betrokken gemeentes waren zo bereidwillig hieraan hun medewerking te verlenen. Aan deze "Open dag" hebben verschillende sympathi-
santen van de Van de Poll-Stichting meegewerkt . Het name dienen daarbij de dames Bertoen en Hollen ge- noemd te worden, die de selectie van het algemene materiaal voor haar rekening genomen hadden en de heer Halberstadt, die betrokken was bij het voor- bereiden van het thema "het oudste gedeelte van Zeist", evenals bij de beschrijving van de histo- rische wandeling. Bij de i nr icht ing van de expositie dient - naast de inzet van de hiervoor genoemden en van verschillende leden van de Raad van Beheer - niet onvermeld te blijven de medewerking van de Zeis- ter Stichting voor Kuns t en Cultuur.
b. Expositieruimte in de toren van de Oude Kerk
Door de Van de Poll-Sticht ing wordt momenteel de mogelijkheid onderzocht de uit de 12e eeuw daterende to r en van de Oude Kerk in te richt en als permanente - zij het al l een op aanvraag te bezoeken - exposi- tieruimte. Wij hopen in het volgende ve rslag hier- over meer te kunnen berichten.
Th. Ruijs
Portret r itmeester Jhr E. de Pesters Bij mijn artikel: Zeis t en het geslacht de Pes-
t ers, Bulletin (11), 1981, blz . 21 e.v . was op blz . 38 een portret van een onbekend lid van he t geslacht De Pes ters gevoegd. Hr E.J. Wolleswinkel, wetensch. medew. van de Stichting Iconogr aphisch Bureau te
' s - Gravenhage heef t m1J bij schrijven van 26 juni 1981 bericht dat het portre t be treft Jhr Ernes tus de Pesters (1808-1895) geschilderd door de Utrecht se schilde r Jonxis .
Hr Dr V.A . H. van de r Burg 9
Voorbeeld : Klik op de tekst voor meer